Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19

  • Stanisław Świętek
  • 2018-02-20 10:28:00

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej i historii.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Telefon: 22 853 87 06

Ostateczny termin nadsyłania dokumentów - do 2 marca 2018 r.
Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania początkowego, historii),

2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,

3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom
w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć
ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie
za zgodność z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Wyniki konkursu ROBIĘ REKLAMĘ POLSCE

  • Stanisław Świętek
  • 2018-01-10 11:56:43

 

MAM TALENT  2017     ROBIĘ REKLAMĘ POLSCE
Projekt realizowany dzięki dotacji Senatu RP   

Wyniki konkursu    

 Pierwsza Nagroda

Dzieci, młodzież oraz dorośli uczęszczający na zajęcia języka polskiego przy Stowarzyszeniu „Polska Klasa” w Taszkencie (Uzbekistan). Nauczycielka Agnieszka Mikulec

za multimedialny projekt „Śladami polskich legend”
ze szczególnym uwzględnienie filmu rysunkowego „Smok wawelski”.


Nagroda w kategorii dziecięcej
Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej im Jana Brzechwy w Moss (Norwegia):
Kajetan Sobiecki,
Marlena Langner, Olga Woźnik, Monika Mazur, Olivia Błądziński, Paul Rongies Tansøy, Krystian Łukaszewski, Maksymilian Łuczak. Nauczyciele: Izabela Bielińska, Piotr Kabata. Nagranie: Tomasz Bieliński

za przedstawienie szkolne Tadeusz Kościuszko”.


Wyróżnienia

1. Uczennice Szkoły Sobotniej przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Odrodzenie” w Biszkeku (Kirgistan):
Bachiana Biegalijew za prezentację poświęconą Fryderykowi Chopinowi
i
Malika Metelska za prezentację poświęconą Anicie Włodarczyk 
Nauczycielka Sabina Mężyk.


2. Uczniowie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Nottingham (Wielka Brytania): Alicja Witko, Zuzanna Balcerzak, Paulina Kneba, Michał Szwedowski. Nauczyciel Rafał Orzech za prezentacje wideo „Przebierz się za Polaka, z którego jesteś dumny i opowiedz nam dlaczego tak uważasz”.


3. Roman Makarow, uczeń Polskiej Społecznej Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Nadzieja” w Ułan-Ude (Rosja). Nauczyciel Krystian Furmanowicz za elektroniczny plakat
„Bohaterowie naszej historii – gen. Władysława Andersa".

 

Dzięki dotacji Senatu RP, Fundacja "Oświata Polska za Granicą" realizowała 18 projektów (m.in. „Teczkę rocznicową 2017″, konkursy dla nauczycieli „Rodacy Rodakom” i dla uczniów „Mam talent – robię reklamę Polsce”, „Most solidarności na Litwie”, „Rozmowy o polskich losach”, „Wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Łotwie”, „Wakacje z Bogiem na Ukrainie” i in.).   www.oswiatapolska.pl 

Kwartalnik dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. www.pstrykmyk.eu

  • Stanisław Świętek
  • 2018-01-08 08:21:20

Od roku polskie dzieci w Belgii mają swoje czasopismo. Pięknie ilustrowany i wydawany na wysokiej jakości papierze kwartalnik PSTRYK MYK (www.pstrykmyk.eu). Przeznaczony jest dla dzieci od 7 do 12 lat. Wydawany jest w języku polskim, a przy większości artykułów Czytelniczki i Czytelnicy znajdą także minisłowniczek - najważniejsze słówka w językach: francuskim, niderlandzkim, niemieckim i angielskim. Autorki postawiły sobie cel, by ukazywał się także w innych krajach, w których  mieszkają polskie dzieci.

Konkurs historyczny Patria Nostra

  • Stanisław Świętek
  • 2017-12-14 08:33:30

www.konkurs-patrianostra.pl

 

III edycja konkursu historycznego Patria Nostra adresowana jest uczniów z województwa Mazowieckiego, Wielkopolskiego i Małopolskiego. W konkursie weźmie udział także polska młodzież z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 30-sekundowego filmu lub animacji komputerowej, dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski, które miało miejsce w jednym z 52 tygodni roku.

Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach. Gale finałowe konkursów odbędą się w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Konkurs Patria Nostra

 

 

Dzień Eukacji Narodowej

  • Stanisław Świętek
  • 2017-10-13 10:33:10

 

 

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty polskiej poza krajem życzę satysfakcji i spełnienia zawodowego oraz nieustającego entuzjazmu i wytrwałości w realizowaniu i zamierzonych działań.

Życzę radości wynikającej z postępów edukacyjnych Państwa uczniów oraz z ich postawy, dobrej współpracy z rodzicami, twórczej energii, a także zaufania i szacunku społecznego.

Przy tej okazji pragnę Państwu podziękować za ogromny wkład, jaki Państwo wnoszą w podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej wśród uczniów i całej społeczności szkolnej, w której Państwo działają, za kształtowanie nowych pokoleń w duchu postaw patriotycznych i otwartości na otaczający ich świat. Dziękuję Państwu także za poświęcenie, zaangażowanie i entuzjazm w podejmowaniu i codziennych obowiązków oraz za stałe podnoszenie swoich kompetencji.

Wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej.

Z wyrazami szacunku

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Dyrektor

Anna Radecka

PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer