Czyść
ID Autor Aktualizacja Nazwa aktu prawnego Łącze interentowe do dokumentu Tematyka Charakter dokumentu Kraj / kraje których dotyczy regulacja język dokumentu Akcje
6807 Stanisław Świętek 2008-07-30
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących,
inne
6813 Stanisław Świętek 2012-03-26
Podstawy prawne uznawania dokumentów
Umowa międzynarodowa
polski
6810 Stanisław Świętek 2008-09-02
Rządowy program współpracy z Polonia i Polakami za granicą
inne
polski
6816 Stanisław Świętek 2008-09-02
Informacja nt uznania wykształcenia w Unii Europejskiej
inne
6819 Stanisław Świętek 2009-01-08
PROTOKÓŁ XI posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii
inne
polski
6811 Stanisław Świętek 2008-09-02
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą
inne
polski
6822 Stanisław Świętek 2009-01-08
Informacja na temat szkół europejskich
inne
polski
7724 Joanna Wójtowicz 2016-07-13
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących,
inne
polski
6808 Stanisław Świętek 2008-08-11
Umowy, porozumienia między Polską i Austrią
Umowa międzynarodowa
polski
6814 Stanisław Świętek 2008-09-02
Informacja nt uznawania polskiego dyplomu za granicą
inne
6809 Stanisław Świętek 2008-08-11
Umowy o współpracy między Polską a Belgią
Umowa międzynarodowa
polski
6820 Stanisław Świętek 2009-01-08
Komunikat Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności
inne
polski
6806 Krzysztof Stanowski 2008-06-28
Traktat między Rzeczpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 r.
Traktaty dwustronne odnoszące się do praw mniejszości
polski
6817 Stanisław Świętek 2009-01-08
PROTOKÓŁ posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii
inne
polski
6823 Stanisław Świętek 2009-01-08
Informacja na temat pobierania nauki przez cudzoziemców w Polsce
inne
polski
7725 Joanna Wójtowicz 2016-07-14
Karta Polaka
inne
Polska
polski
6815 Stanisław Świętek 2008-09-02
Informacja nt uznawania dyplomów obywateli polskich w państwach UE po przystapieniu przez Polskę do UE
inne
6818 Stanisław Świętek 2009-01-08
Materiały z posiedzień podręcznikowej komisji polsko-niemieckiej
inne
polski
6812 Stanisław Świętek 2008-09-02
Nazwy zagranicznych świadectrw dojrzałości upoważniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce z pominięciem procesu nostryfikacji świadectwa
inne
6821 Stanisław Świętek 2009-01-08
Informacja nt kształcenia dzieci pracowników migrujących w zagranicznych szkołach
inne
polski
1