• Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)