Czyść
ID Autor Aktualizacja Nazwa programu autor/autorzy Akcje
7556 Stanisław Świętek 2016-08-17
Program języka polskiego poza granicami Polski. I poziom nauczania. Wiek uczniów 10 - 12 lat
Polonijne Centrum Nauczycielskie
7557 Stanisław Świętek 2016-08-17
Program języka polskiego poza granicami Polski. I poziom nauczania. Wiek dzieci 3 - 6 lat
Polonijne Centrum Nauczycielskie
7558 Stanisław Świętek 2016-08-17
Program języka polskiego poza granicami Polski. I poziom nauczania. Wiek uczniów 7 - 9 lat
Polonijne Centrum Nauczycielskie
7559 Stanisław Świętek 2016-08-17
Poświadczanie znajomości języka polskiego jako obcego
KOMISJA POŚWIADCZANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
7560 Stanisław Świętek 2016-08-17
Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego
KOMISJA POŚWIADCZANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
7561 Anna Kuczyńska 2008-09-10
Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski. II poziom nauczania. Wiek uczniów 7-9 lat
Polonijne Centrum Nauczycielskie
7562 Stanisław Świętek 2016-08-17
Program języka polskiego poza granicami Polski. II poziom nauczania. Wiek uczniów 10 - 12 lat
Polonijne Centrum Nauczycielskie
7563 Krzysztof Stanowski 2009-06-21
Projekt podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą
MEN
7564 Stanisław Świętek 2016-08-17
RAMY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA SZKOLNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
1