Nazwa pola Wartość
ID 6810
Nazwa aktu prawnego Rządowy program współpracy z Polonia i Polakami za granicą
Łącze interentowe do dokumentu http://www.men.gov.pl/polonia/podstawy_prawne/programrzadowy.php
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja
Tekst dokumentu
język dokumentu polski
krótki opis

Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą (zaakceptowany na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 10.12.2002 r.) określa kierunki działań Rządu Polskiego na rzecz zapewnienia Polonii i Polakom za granicą prawa i możliwości kultywowania polskości w państwach ich zamieszkania, rozwijania kontaktów z krajem oraz korzystania ze wszystkich praw mniejszości narodowych.

obowiązuje od dnia -
Opublikowany (np. Dz.U nr...)
plik w formacie pdf -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2008-09-02