Nazwa pola Wartość
ID 6811
Nazwa aktu prawnego Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą
Łącze interentowe do dokumentu http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/D2006-443.pdf
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja
Tekst dokumentu
język dokumentu polski
krótki opis Rozporządzenie określa warunki i tryb nostryfikacji w Polsce świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą
obowiązuje od dnia -
Opublikowany (np. Dz.U nr...) Dziennik Ustaw nr 63 poz.443 z 2006 r
plik w formacie pdf -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2008-09-02