Nazwa pola Wartość
ID 6814
Nazwa aktu prawnego Informacja nt uznawania polskiego dyplomu za granicą
Łącze interentowe do dokumentu http://
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja
Tekst dokumentu
język dokumentu
krótki opis Odpowiedzi dotyczące uznawania polskiego dyplomu za granicą
obowiązuje od dnia -
Opublikowany (np. Dz.U nr...)
plik w formacie pdf -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2008-09-02