Nazwa pola Wartość
ID 6820
Nazwa aktu prawnego Komunikat Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności
Łącze interentowe do dokumentu http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com596_pl.pdf
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja
Tekst dokumentu
język dokumentu polski
krótki opis W komunikacie stwierdza się m.in., że umiejętność rozumienia i komunikowania się w więcej niż jednym języku, będąca rzeczywistością dla większości ludzi na całym świecie, stanowi pożądaną umiejętność życiową dla wszystkich obywateli europejskich oraz że wielojęzyczność jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Unii Europejskiej. Polityka wielojęzyczności Komisji ma trzy cele: więcej...
Pełny tekst komunikatu: tutaj
obowiązuje od dnia -
Opublikowany (np. Dz.U nr...)
plik w formacie pdf -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2009-01-08