Nazwa pola Wartość
ID 6822
Nazwa aktu prawnego Informacja na temat szkół europejskich
Łącze interentowe do dokumentu http://www.men.gov.pl/content/view/351/31/
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja
Tekst dokumentu
język dokumentu polski
krótki opis Szkoły Europejskie istnieją na mocy konwencji podpisanej w kwietniu 1957 roku w Luksemburgu, przez ministrów Edukacji z sześciu państw członkowskich. Obecnie istnieje 12 szkół. W szkołach europejskich uczą się dzieci i młodzież od przedszkola aż do matury. W tekście znajdziemy informacje, jaka jest struktura organizacyjna tych szkół, czego się młodzież uczy, w jakim języku. Znajdują się też tu inne informacje praktyczne oraz adresy internetowe szkół Zobacz
obowiązuje od dnia -
Opublikowany (np. Dz.U nr...) strona internetowa MEN
plik w formacie pdf -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2009-01-08