Nazwa pola Wartość
ID 6823
Nazwa aktu prawnego Informacja na temat pobierania nauki przez cudzoziemców w Polsce
Łącze interentowe do dokumentu http://www.men.gov.pl/content/view/343/
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja
Tekst dokumentu
język dokumentu polski
krótki opis W tekście znajdziemy informacje na temat zasad podejmowania przez cudzoziemców nauki w szkołach w Polsce
obowiązuje od dnia -
Opublikowany (np. Dz.U nr...) strona internetowa MEN
plik w formacie pdf -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2009-01-08