Data aktualizacji: 2018-08-23
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Liceum nr 11 (przed 01.07.2018 Kolegium) w Nowogradzie-Wołyńskim
- w języku lokalnym *Новоград-Волинський ліцей №11
Miejscowość *Nowograd-Wołyński, obw.żytomierski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Spiwdrużnosti 3/8

 

 

Kod pocztowy*

11709

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 4141 38200Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nvkolegium@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Tabakowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Edward Zinnurow Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Miejskie kuratorium oświaty w Nowogradzie-Wołyńskim

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótka historia szkoły
.*

15 LAT KOLEGIUM W NOWOGRADZIE-WOŁYŃSKIM

12 kwietnia 1994 roku na wschodniej okolicy Nowograda-Wołyńskiego odbyła się uroczystość otwarcia nowej szkoły. Była to z kolei jedenasta szkoła średnia w tym mieście. Wzniesiona budowlanymi niemieckiej firmy Hochtief razem z blokami, przedszkolem, centrum handlowym i nową stacją telefoniczną, odrazu stała ośrodkiem życia i nauki dla okoła tysiąca dzieci z tej dzielnicy. Po pięciu latach przekształcono ją na szkołę z pogłębioną nauką języka angielskiego, a w roku 2003 reorganizowano w Kolegium, jako szkołę nowego typu. Obecnie do Kolegium uczęszcza 630 uczniow w wieku od 6 do 17 lat. Oprocz przedmiotow tradycyjnych dzieci mają angielski od pierwszej klasy, rosyjski od trzeciej, i jeszcze jeden język zachodni, wtym polski, od piątej klasy. 62 nauczycieli pracuje w Kolegium, wśrod nich są nauczyciele-metodycy, zasłużone dla oświaty Ukrainy, nauczyciele mające wyższą kategorię zawodową. W dalekim już roku 1996 ze szkoły wyśli jej pierwsi absolwenci. Włącznie z tegorocznymi absolwentami ogolna ilość wychowańcow Kolegium, ktora ukończyła 11. klasę wynosi 519 osob. 430 uczniow Kolegium są zdobywcami nagrod z rożnych przedmiotow na olimpiadach miejskich, 56 na olimpiadach wojewodzkich, 1 – ogolnoukraińśkich. 21 osoba dostała nagrody za udział w finałach wojewodzkich i 3 w finałach ogolnoukraińśkich Małej akademii nauk. Mamy sześciu zwyciężcow rożnych programow międzynarodowych, m.in. FLEX, Paderewski, Międzynarodowy konkurs języka rosyjskiego. Absolwenci Kolegium pracują w rożnych miastach Ukrainy i Europy, studiują na uniwersytetach w kraju i za granicą, a nawet wracają do Alma Mater jako nauczyciele. Od samego początku, czyli od roku 1994, w Kolegium wykładany jest język polski. Najpierw jako kurs fakultatywny, od 1999 roku został przedmiotem obowiązkowym i cieszy się popularnością wśrod uczniow. Corok na początku czerwca odbywają się letnie obozy językowe (angielski, polski), od roku 1998 uczniowie wyjeżdżają na letnie i zimowe obozy w Karpatach. Działają kluby Turystyczno-krajoznawczy, Polski, Absolwentow Kolegium. Od siedmiu lat Kolegium utrzymuje stosunki partnerskie z Gimnazjum Metropolity A.Szeptyckiego w Stryju, woj. Lwowskie. Dwa razy na rok odbywają się spotkania uczniow i nauczycieli, jesienią w Nowogradzie-Wołyńskim, wiosną zaś w Stryju. W roku 2006 pojawił się jeszcze jeden partner, tym razem z Polski – uczniowie i nauczyciele Gimnazjum imienia Grażyny Chrostowskej w Lublinie. Dwukrotnie gimnazjaliści odwiedzili nas, tyle samo razy byliśmy w Polsce. Organizacją wspołpracy zajmuje się Klub Polski, ktory powstał dwa lata temu. Piętnaście lat jest wiekiem nastolatka, ktory mając pewne doświadczenia, poprzez zwycięstwa i porażki na drodze życia dąży do dojrzałości i doskonalenia. Tacy jesteśmy my na swojej drodze życia, prowadzącej Kolegium do nowego piętnastolecia.

Edward Zinnurow,

wice-dyrektor ds. naukowo-metodycznych,

nauczyciel języka polskiego

Kolegium w Nowogradzie-Wołyńskim


Krótki opis szkoły *
Szkoła nowego typu, Kolegium, łączy podstawówkę, szkołę średnią i szkołę starszą. Od dnia 01.07.2018 nazwę szkoły zmieniono na Liceum nr 11 w Nowogradzie-Wołyńskim (decyzja Rady miejskiej nr 476 z dnia 19.04.2018 ). http://novograd.osp-ua.info/?np=rishmr&period=04-2018
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nowograd-Wołynski (do roku 1792 Zwiahel) - miasto w obwodzie żytomierskim, 90 km na zachód od Zytomierza. 5% mieskańcow stanowią Polacy. Dwie parafie rzymsko-katolickie. Organizacje polonijne.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18720
              - 2018/19-

Wiek uczniów *


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Złożenie podania od rodziców w sekretariacie Liceum. Termin zapisywania - kwiecień-maj.


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kwiecień-maj.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 26 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Roku - tabela ocen rocznych, Szkoły - świadectwo ukończenia szkoły (Atestat)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Miejskie kuratorium oświaty.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak.


Czy przy szkole działa biblioteka?*
Tak


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*? 
Tak