Data aktualizacji: 2008-08-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Silver Spring, Maryland
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Waszyngtonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (301)680-9573 Ewa ChlebowskaFaks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polska.szkola@officeliveusers.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkola Sobotnia przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbe w Silver Spring

Rok powstania szkoły.*
0
Krótki opis szkoły *
Polska Szkola Sobotnia przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbe w Silver Spring zaprasza dzieci w wieku szkolnym na lekcje języka polskiego, religii, historii i kultury polskiej, w każdą sobote od 10 - 14:00 w szkole katolickiej przy parafii św. Jana Chrzciciela, 12319 New Hampshire Ave. w Silver Spring Zajęcia prowadzimy w pięciu grupach: Grupa przedszkolna (10 uczniów) jest prowadzona przez Panią Joannę Kondrak, która rozpoczęła pracę w tym roku. Zerówka (15 uczniów) jest prowadzona przez Panią Jolę Noska. Asy z II i III Klasy (11 uczniów) jest prowadzona przez Panią Agatę Jankowską, która po rocznej przerwie wrócila do naszej szkoly. Religię i przygotowanie do komunii prowadzi ksiądz proboszcz Fiedurek Grupa Najstarsza (14 uczniów) Religię prowadzi ksiadz proboszcz. Język polski i geografię prowadzi Pani Ewa Chlebowska. Historię prowadzi Pan John Armstrong Język polski dla dorosłych - jest prowadzony przez Panią Dorotę Ponikiewską
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
certyfikat ukonczenia roku szkolnego i nauki religii

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoly Ewa Chlebowska
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Jeszcze nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---