Data aktualizacji: 2018-11-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie
- w języku lokalnym *Marie Skłodowska-Curie Polish Saturday School
Miejscowość *Wimbledon - Putney, Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*The Downs

 

 

Kod pocztowy*

SW20 8HG

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LONDYNIE
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 2085402327Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@PolskaSzkolaPutney.com; admin@PolskaSzkolaPutney.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maja Brodzińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Rok powstania szkoły.*
1960
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła rozpoczęła działalność ponad 58 lat temu. Obecnie, szkoła mieści się w południowej dzielnicy Londynu – Wimbledon (a do niedawna na Putney) i należy do jednej z większych polskich szkół w Anglii. W każdą sobotę uczy się w niej aktualnie ponad 538 uczniów i uczennic w wieku od 3 do 18 lat. Oprócz nauki języka polskiego, historii i geografii Polski, staramy się wychowywać młodego człowieka w poczuciu przywiązania do Polski, podtrzymując tradycje narodowe, promując kulturę i przekazując wiedzę o współczesności kraju ojczystego. Nasza Szkoła to również miejsce, gdzie poprzez akcje charytatywne, uwrażliwiamy młodzież i dzieci na potrzeby innych.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18532
              - 2018/19538

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Szczegółowe zasady zapisów do szkoły są określone na stronie http://polishschoolputney.com/zapisy-nowych-uczniow i http://polskaszkolaputney.com/zapisy-rodzenstwa-uczniow-szkoly


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

od 09.03.2018 do 16.03.2018 –  rejestracja drogą elektroniczną
Terminy wizyt w szkole wyłącznie dla osób poinformowanych drogą e-mailową (po wstępnej weryfikacji zgłoszeń).

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie 15 września 2018

Zakończenie 29 czerwca 2018

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele mają podpisane kontrakty ze szkołą.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

  1. Celem Koła Rodzicielskiego jest udostępnienie dzieciom warunków do nauki języka polskiego, polskiej historii i geografii Polski oraz poznania kultury i obyczajów polskich wraz z możliwością przygotowania do egzaminów państwowych na poziomie GCSEAS i A2.

  2. Aby osiągnąć powyższy cel, Koło stawia przed sobą następujące zadania:

    1. wyszukanie wykwalifikowanego kierownictwa i kadry nauczycielskiej;

    2. wynajęcie odpowiedniego lokalu, w którym mogłyby się odbywać lekcje;

    3. zdobywanie funduszy na pokrycie kosztów szkoły tj.: na zwrot kosztów kadry szkolnej, zakup książek szkolnych, pomocy naukowych, wycieczek w celach naukowych itp. drogą zbierania składek, organizowania zabaw, festynów, koncertów i innych imprez szkolnych.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---