Data aktualizacji: 2012-09-06
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
- w języku lokalnym *Polish Community Council of Victoria School Council
Miejscowość *Melbourne
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 613 96298277Faks (z numerem kierunkowym kraju) 61396298377

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bozenai@primusonline.com.au

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii GPO Box 1123 Melbourne VIC 3174

Rok powstania szkoły.*
0
Krótka historia szkoły
.*
Krótka historia Szkół Polskich i Referatu Szkolnego Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Pierwsze szkoły polskie w Wiktorii, które przetrwały do dzisiaj powstały w następujących ośrodkach w latach pięćdziesiątych: St. Albans Dandenong Glenroy Melbourne W Kronice Federacji 1962-1992 czytamy: „Ważnym odcinkiem działalności federacji było szkolnictwo polskie w Wiktorii.Pracę szkół koordynował referent szkolny Tomasz Ostrowski.Istniało wówczas 10 szkół sobotnich prowadzonych przez organizacje zrzeszone w Federacji.Skupiały one w 1964 roku około 480 dzieci i 25 nauczycieli.Referat sprowadzał dla szkól pomoce naukowe, organizował konferencje nauczycielskie, ustalał programy nauczania i uczestniczył w pracach Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej.Referat Szkolny wydawał okólniki – komunikaty i publikował artykuły propagujące szkolnictwo polskie w Australii. Rozpowszechniał poradnik pedagogiczny „Wychowanie Ojczyste” wydawany przez Polską Macierz Szkolna i pisemko „Dziatwa” Referenci Szkolni w latach 1962-2006 Tomasz Ostrowski Z.Dąbkowski Jerzy Goetl T.Kuzniarz Brunon Grzebyta Wanda Woropińska J.W.Fiedler Marzena Piskozub J.Wołoczko Kamila Achler W roku 1973 język polski został wprowadzony do szkoły państwowej i włączony do egzaminów maturalnych., a pierwsza matura odbyła się w roku 1975, przystąpiło do niej 33 abiturientów z czego 31 zdało pomyślnie egzaminy. Było to w Princess Hill High School. Obecnie Działem Szkolnym kieruje Pani Bożena Iwanowska, mamy 5 szkół. Poza tym Dzial Dzkolny pomaga pozostalym szkolaom w stanie Wiktoria 1 szkołę niezależną w Albion oraz 3 państwowe VSL w Dandenong oraz Princess Hill i Geelongu. W roku 2009 do szkol Federacji kl 0-8 i klasy dla doroslych uczeszcza 160 uczniów i 22 nauczycieli oraz 24 uczniów dorosłych. W pozostalych szkolach srednich panstwowych okolo 280 - 15 nauczycieli , wszkole niezaleznej 160 uczniow .
Krótki opis szkoły *

Dział Szkolny koordynuje 5 szkół sobotnich na terenie miasta Melbourne

Rowville im Marszalka Pilsudskiego

Essendon im Marii Konopnickiej

St Albans im Mikolaja Kopernika

South Melbourne im Tadeusza Kosciuszko

Glenroy im Gen sikorskiego


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
około 50.000 Polonii tyle liczy sobie Polonia z Melbourne 1-2-3 pokolenie

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgłosić się do szkoły i zapisać dziecko.Przyjmujemy caly rok.


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo -raport jednolite dla szkol Federacji

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudniaja stowarzyszenia.

Decyduje chęć do pracy.

wykształcenie

Niekaralność(working with children check)


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
We wszystkich pięciu działają


Czy przy szkole działa biblioteka?*
-


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*?