Data aktualizacji: 2012-09-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
- w języku lokalnym *Polish Community Council of Victoria School Council
Miejscowość *Melbourne
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 613 96298277Faks (z numerem kierunkowym kraju) 61396298377

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bozenai@primusonline.com.au

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii GPO Box 1123 Melbourne VIC 3174

Rok powstania szkoły.*
0
Krótki opis szkoły *

Dział Szkolny koordynuje 5 szkół sobotnich na terenie miasta Melbourne

Rowville im Marszalka Pilsudskiego

Essendon im Marii Konopnickiej

St Albans im Mikolaja Kopernika

South Melbourne im Tadeusza Kosciuszko

Glenroy im Gen sikorskiego


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
około 50.000 Polonii tyle liczy sobie Polonia z Melbourne 1-2-3 pokolenie

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgłosić się do szkoły i zapisać dziecko.Przyjmujemy caly rok.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo -raport jednolite dla szkol Federacji

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudniaja stowarzyszenia.

Decyduje chęć do pracy.

wykształcenie

Niekaralność(working with children check)


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
We wszystkich pięciu działają

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---