Data aktualizacji: 2017-09-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska niedzielna szkoła im. Jana Pawła II przy Centrum Oświaty Pozaszkolnej w Samborze
- w języku lokalnym *Польська недільна школа ім. Івана Павла ІІ при Центрі Позашкільної Освіти міста Самбора
Miejscowość *Sambor
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul.Szuchewycza,45

 

 

Kod pocztowy*

81-400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00380323660332 +380972998121Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00380323620905

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapolsob@interia.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

NIE

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Krystyna Husarz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Krystyna Husarz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Departament oświaty. Centrum Oświaty Pozaszkolnej w Samborze. Ul.Szuchewycza,45 81-400 Sambor Ukraina


Rok powstania szkoły.*
2001
Krótki opis szkoły *
Szkoła jest w 2 budynkach - w szkole nr9 oraz gimnazjum


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Sambor jest starym krolewskim miastem /1241 r./polozonym na lewym brzegu rzeki Dniestr. Historia miasta scisle powiazana z historia Polski. W Samborze mieszka ok 35000 mieszkancow, z nich 3000 Polakow i osob polskiego pochodzenia. Jest czynny kosciol pw.Sciecia Sw.Jana Chrzciciela /1530 r./, kosciol OO Bernardynow, w ktorym miesci sie sala organowa, cerkiew z Cudownym Obrazem NMP i relikwiami Sw.Walentego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18600
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Napisac podanie, dodac kopie swiadectwa urodzenia.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

maj -wrzesień

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczyna się rok szkolny w pierwszą sobotę września, a kończy się w ostatnią niedzielę maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Po ukonczeniu szkoly jest wydawane swiadectwo.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Departament oświaty i nauki zatrudnia nauczycieli. Warunkiem przyjecia do pracy sa ukonczone studia polonistyczne, historyczne i muzyczne oraz doswiadczenie w pracy nauczycielskiej.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Aktywnie dziala Komitet Rodzicielski, ktory pomaga w zorganizowaniu koncertow, akdemii oraz bierze udzial w czynach spolecznych.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---