Data aktualizacji: 2008-10-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka języka polskiego przy ANO "Dom Polski" na Kamczatce
- w języku lokalnym *Школа польского языка при АНО "Дом Польский"
Miejscowość *Pietropawłowsk Kamczacki
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Moskiewski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 951 2908542Faks (z numerem kierunkowym kraju) 007 4152 423016

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kampolska@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

jekaterina.szerengowska

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ANO "Dom Polski" ul. Sowecka 16-16, Pietropawłowsk Kamczacki, 683000, Rosja

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Szkoła powstała przy organizacji polonijnej Dom Polski. Zajęcia 2 razy w tygodniu, nauczane przedmioty: język polski i historia Polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Pietropawłowsk Kamczacki - stolica Kamczackiego Kraju, liczy 200 tys. mieszkańców. Około 200 osób mówi o sobie, że posiada polskie korzenie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisać się można w dowolnym terminie, opłata wynosi 1000 rubli za miesiąc.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie ma.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---