Data aktualizacji: 2010-05-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dom Kultury Polskiej w Czkałowie
- w języku lokalnym *Дом Польской Культуры в Чкалово
Miejscowość *Czkałowo/Чкалово
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Dzambula 42

 

 

Kod pocztowy*

151043

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Astana
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 71536 70590Faks (z numerem kierunkowym kraju) +7 71536 70590

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kurylowicz@tchr.org GazetaGlosPolski@mail.kz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype:rybak-63

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dom Kultury Polskiej przy Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czkałowie ul. Dżambuła 42, 151043 Czkałowo, tajynszyńskij rejon, obwód północno-kazachstański Kazachstan

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Polska szkoła przyparafialna, prowadząca zajęcia z języka polskiego, historii i kultury polskiej w formie fakultetów dla dzieci i dorosłych, kursów przygotowawczych młodzież do studiów w Polsce. Ponadto nauczyciele-wolontariusze prowadzą zajęcia z języka polskiego w okolicznych wioskach: Kalinowce, Konstantinowce i Krasnokijewce.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Czkalowo to mala miejscowosc na trasie Kokszetau - Omsk, w polnocnym Kazachstanie, liczaca ok. 4000 mieszkancow, z ktorych ok. 30% to ludnosc pochodzenia polskiego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nauka w DKP jest bezpłatna. Zapisy są prowadzone w DKP, lub przy parafii, na początku września każdego roku.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
DKP w Czkałowie wydaje zaświadczenia ukończenia kursów z języka, historii i kultury polskiej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia proboszcz miejscowej parafii, ks. Krzysztof Kuryłowicz, za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---