Data aktualizacji: 2010-05-26
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dom Kultury Polskiej w Czkałowie
- w języku lokalnym *Дом Польской Культуры в Чкалово
Miejscowość *Czkałowo/Чкалово
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Dzambula 42

 

 

Kod pocztowy*

151043

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Astana
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 71536 70590Faks (z numerem kierunkowym kraju) +7 71536 70590

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kurylowicz@tchr.org GazetaGlosPolski@mail.kz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype:rybak-63

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dom Kultury Polskiej przy Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czkałowie ul. Dżambuła 42, 151043 Czkałowo, tajynszyńskij rejon, obwód północno-kazachstański Kazachstan

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótka historia szkoły
.*

Dom Kultury Polskiej w Czkalowie powstal z potrzeby miejscowej Polonii, ktora od 1936 roku przebywa na tym terenie. Dobry moment do stworzenia miejsca spotkan dla Polonii zostal wykorzystany, gdy byla mozliwosc zakupu na aukcji duzego budynku, ktory dzisiaj funkcjonuje przy Parafii Rzymsko-katolickiej jako odrebna placowka. Od wielu lat obslugiwany jest przez nauczycieli kierowanych CODN, ktorzy prowadza zajecia i kursy z jezyka polskiego, historii, kultury i tradycji polskiej. Dom rowniez przejal funkcje centrum dzialania druzyny harcerskiej "Stepowe Orly", oraz dzialalnosc wydawnicza kwartalnika Polonii w Kazachstanie "Glos Polski".


Krótki opis szkoły *
Polska szkoła przyparafialna, prowadząca zajęcia z języka polskiego, historii i kultury polskiej w formie fakultetów dla dzieci i dorosłych, kursów przygotowawczych młodzież do studiów w Polsce. Ponadto nauczyciele-wolontariusze prowadzą zajęcia z języka polskiego w okolicznych wioskach: Kalinowce, Konstantinowce i Krasnokijewce.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Czkalowo to mala miejscowosc na trasie Kokszetau - Omsk, w polnocnym Kazachstanie, liczaca ok. 4000 mieszkancow, z ktorych ok. 30% to ludnosc pochodzenia polskiego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nauka w DKP jest bezpłatna. Zapisy są prowadzone w DKP, lub przy parafii, na początku września każdego roku.


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
DKP w Czkałowie wydaje zaświadczenia ukończenia kursów z języka, historii i kultury polskiej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia proboszcz miejscowej parafii, ks. Krzysztof Kuryłowicz, za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?


Czy przy szkole działa biblioteka?*
-


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*?