Data aktualizacji: 2017-07-14
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polskiej Misji Katolickiej "Amsterdam"
- w języku lokalnym *School van de Poolse Katholieke Missie "Amsterdam"
Miejscowość *Amsterdam
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Pieter Calandlaan 3

 

 

Kod pocztowy*

1065 KH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Haga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31 297 331 678Faks (z numerem kierunkowym kraju) +31 297 331 678

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@pmkamsterdam.nl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Misja Katolicka *Amsterdam*; ks. Krzysztof Obiedziński SChr.; Scarlattilaantje 13; 1431 XV Aalsmeer; (Holandia)

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótka historia szkoły
.*
Na początku roku 1994 ówczesny proboszcz ks. Sławomir Trypuć SChr. do prowadzonych od lat lekcji religii dołączył zajęcia z języka polskiego z elementami historii Polski. W pierwszym roku były 2 grupy dzieci, po roku juz 4. W roku szkolnym 1996/97 ilość uczniów przekroczyła liczbę 50. Zajęcia prowadzone były w pomieszczeniach należących do parafii holenderskiej. Jesienią 2006 roku księdzu udało się przenieść lekcje do pomieszczeń prawdziwej szkoły. Ilość uczniów przekroczyła już wtedy liczbę 170. Gdy parafię objął nowy proboszcz - ks. Krzysztof Obiedziński SChr. - obecnie on prowadzi naszą szkołę.
Krótki opis szkoły *

Dzieci są podzielone na 13 grup wiekowych. Zajęcia te (język polski z elementami historii, religia) prowadzone są przez księdza i 13 nauczycielek.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
informacje znaleźć można na stronie PMK Amsterdam (www.pmkamsterdam.nl)

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Od maja do połowy lipca mailem na adres szkoły.W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od września do czerwca - w sumie 20 spotkań sobotnich

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
wewnętrzne świadectwa szkolne na koniec każdego roku

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie


Czy przy szkole działa biblioteka?*
Nie


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*? 
Tak