Data aktualizacji: 2009-12-03
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Mikolaja Kopernika
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Houston Texas
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1712 Oak Tree Dr.

 

 

Kod pocztowy*

Houston TX 77080

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Los Angeles
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +17139731081Faks (z numerem kierunkowym kraju) +7139849501

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): proboszcz@parafiahouston.com; nusia74@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola im. MIkolaja Kopernika przy Parafii Matki Boskiej Czestochowskiej w Houston

1712 Oak Tree Dr.

Houston TX 77080


Rok powstania szkoły.*
1982
Krótka historia szkoły
.*

Polska Sobotnia Szkoła w Houston powstała 20 marca 1982 roku w Domu Polskim z inicjatywy p. Miki Leśniewicz i przy pomocy p. Ewy Chmiel oraz p. Marzeny Rudnickiej. Pierwszymi nauczycielami szkoły byli p. Stanislaw Siwek, p. Angnieszka Kuszakiewicz i p. Magda Bobrowska. Do szkoły uczęszczało 17 uczniów. W nowym roku szkolnym 1982/83, w związku z utworzeniem Polskiej Misji Katolickiej w Houston, decyzją Koła Rodzicielskiego oraz za zgodą Rady Parafialnej, Szkoła przeszła pod opiekę Polskiej Misjii z ks. Wojciechem Baryskim, T.Chr., w roli dyrektora. Przejęcie Szkoły przez parafię wpłynęło na wzrost liczby uczniów do 26-ciu. Kierownikiem szkoły pozostał p. Stanisław Siwek, zaś p. Teresa Różewicz i p. Andrzej Wędrychowicz zastąpili poprzednich nauczycieli. Obecnie w szkole uczy mgr. Elzbieta Winiarska, Hanna Tomaszkiewicz, Aneta Odolski, Urszula Siwek (religia dla dzieci przedkomunijnych) oraz Aneta Krozel gdzie zajmuje stanowisko dyrektora szkoly. Lekcje religii prowadzi sam proboszcz ks. Jacek Nowak.


Krótki opis szkoły *
Polska Parafia oferuje program edukacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych. Program przewiduje przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, Sakramentu Bierzmowania, jak również naukę języka polskiego, polskich tradycji i obyczajów
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgloszenia przyjmowane sa do konca wrzesnia. Formularze mozna uzyskac w Kosciele lub na stronie internetowej. Oplata na rok szkolny wynosi $300.00 + oplata za ksiazki.


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa + zaswiadczenia + dyplomy oraz ksiazki pod przewodnictwem Zrzeszenia Nauczycieli w Stanach Zjednoczonych

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Proboszcz Parafii + kierownik szkoly
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak- porzadek-dyzury, obiady, kalendarz imprez organizowanych przy szkole, wspolpraca pomiedzy rodzicami a nauczycielami.


Czy przy szkole działa biblioteka?*
-


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*?