Data aktualizacji: 2009-12-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Mikolaja Kopernika
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Houston Texas
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1712 Oak Tree Dr.

 

 

Kod pocztowy*

Houston TX 77080

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Los Angeles
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +17139731081Faks (z numerem kierunkowym kraju) +7139849501

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): proboszcz@parafiahouston.com; nusia74@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola im. MIkolaja Kopernika przy Parafii Matki Boskiej Czestochowskiej w Houston

1712 Oak Tree Dr.

Houston TX 77080


Rok powstania szkoły.*
1982
Krótki opis szkoły *
Polska Parafia oferuje program edukacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych. Program przewiduje przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, Sakramentu Bierzmowania, jak również naukę języka polskiego, polskich tradycji i obyczajów
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgloszenia przyjmowane sa do konca wrzesnia. Formularze mozna uzyskac w Kosciele lub na stronie internetowej. Oplata na rok szkolny wynosi $300.00 + oplata za ksiazki.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa + zaswiadczenia + dyplomy oraz ksiazki pod przewodnictwem Zrzeszenia Nauczycieli w Stanach Zjednoczonych

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Proboszcz Parafii + kierownik szkoly
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak- porzadek-dyzury, obiady, kalendarz imprez organizowanych przy szkole, wspolpraca pomiedzy rodzicami a nauczycielami.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---