Data aktualizacji: 2010-12-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii
- w języku lokalnym *Polnische Schule der Königin Richeza am Generalkonsulat der Republik Polen in Köln
Miejscowość *Kolonia
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Raderthalgürtel 3

 

 

Kod pocztowy*

50968

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49221384966Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49221384966

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): koloniarycheza@poczta.onet.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

spkkolonia

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w WARSZAWIE ul. Solec 57 00-424 WARSZAWA

Rok powstania szkoły.*
1973
Krótki opis szkoły *
Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w systemie zajęć stacjonarnych w oparciu o polskie prawo oświatowe. Szkoła posiada filie: - we Frankfurcie nad Menem - kształcenie na odległość, - w Norymberdze - kształcenie na odległość, - w Remseck - system stacjonarny oraz kształcenie na odległość, - w Brunssum (Holandia) - system stacjonarny i kształcenie na odległość. Nauczane przedmioty to: język polski, historia Polski, geografia Polski, wiedza o społeczeństwie. Matematyka - jako obowiązkowy przedmiot dodatkowy.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kolonia - milionowe miasto w Nadrenii Północnej Westfalii. Społeczność polska związana z Konsulatem Generalnym RP, z polskimi firmami działającymi na tutejszym terenie, z polskimi żołnierzami oddziałów NATO stacjonującymi w Niemczech oraz bardzo liczna społeczność polonijna.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nauka na poziomach szklonych jest bezpłatna, szkoła prowadzi nauczanie przedszkolne (zerówka) - na zapotrzebowanie rodziców i na zasadach ustalonych przez rodziców w porozumieniu z Radą Rodziców. Zapisać dziecko do szkoły należy bezpośrednio przed rozpoczęciem roku szkolnego, wymagane dokumenty to: - ostatnie świadectwo ze szkoły w Polsce, - potwierdzenie uczęszczania do szkoły kraju przebywania, - potwierdzenie tożsamości (do okazania).

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa MEN dla uzupełniającego programu nauczania.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie - zgodnie z polskim prawem oświatowym
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Działająca w szkole Rada Rodziców pełni funkcję wspomagajacą...

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---