Data aktualizacji: 2016-09-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Towarzystwo Szkolne " Oświata"T.z.
- w języku lokalnym *Polnischer Schulverein "Oświata" e.V.
Miejscowość *Berlin
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Lichtenrader Str.42

 

 

Kod pocztowy*

12049

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 30 62708745Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 30 62720723

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): oswiataberlin@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Rejak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" w Berlinie T.z.
Lichtenrader Str.42
12049 Berlin

Rok powstania szkoły.*
1886
Krótki opis szkoły *
PTS "Oświata" jest towarzystwem wyższej użyteczności publicznej z siedzibą w Berlinie, prowadzonym społecznie przez siedmioosobowy Zarząd. Celem nadrzędnym Towarzystwa jest kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Zadanie to jest realizowane przez 22- osobową Radę Pedagogiczną wspieraną aktywnie przez Komitet Rodzicielski. Dzieci i młodzież uczą się w 25 klasach, w salach nieodpłatnie udostępnianych nam przez szkoły niemieckie w 10 dzielnicach Berlina i w Poczdamie.
PTS "Oświata" prowadzi młodzieżowy teatr "Bez Paniki" i wydaje kwartalnik informacyjny "Oświatowe to i owo".
Działa również przy niej nauczycielska grupa teatralna "ProfiTrup".

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dzieci można zapisać w biurze "Oświaty", mailowo, bezpośrednio u nauczycieli w danym punkcie nauczania.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Najlepiej  z dniem rozpoczęcia zajęć.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zawsze tydzień po rozpoczęciu lekcji przez szkołę niemicką i 10 dni przed ich zakończeniem.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po każdym roku szkolnym uczniowie otrzymują dwujęzyczne świadectwa, na życzenie uczniów badź ich rodziców w wyjątkowych sytuacjach zaświadczenia o stopniu znajomości języka polskiego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia w imieniu Zarządu przewodnicząca Rady Pedagogicznej na rocznych umowach, na podstawie których nauczyciele otrzymują zwrot poniesionych kosztów. Zasadniczo praca nauczycieli w naszym Towarzystwie jest społeczna.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy PTS" Oświata" działa Rada Rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---