Data aktualizacji: 2010-03-08
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła
- w języku lokalnym *Polish Saturday School - Southend Adult Community College
Miejscowość *Southend on Sea
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Ambleside Drive,

 

 

Kod pocztowy*

Essex SS1 2UP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 1702 431003Faks (z numerem kierunkowym kraju) witamy

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pss.southend@yahoo.co.uk lub dariuszkosakowski@yahoo.co.uk lub polishtrans@yahoo.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

  1. Polish Catholic Association, 15 Galton Road, Westcliff on Sea, Essex SS0 8LE, United Kingdom
  2. Polska Macierz Szkolna Zagranicą, 238 King Street, Londyn, W6 0RF Wielka Brytania

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótka historia szkoły
.*
Generalnie szkoła powstała w 2000 roku jako placówka prowadzona przy Kościele katolickim w Leigh on Sea (Catholic Parish of Our Lady of Lourdes & St. Joseph Leigh on Sea). W latach 2000 - 2004 zajęcia odbywały się w salce parafialnej przy kościele, prowadziła je Pani Alicja Sowerby, która równocześnie była kierownikiem szkoły liczącej ośmiu uczniów (głównie dzieci i wnuki imigrantów z powojennej fali emigracyjnej). W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów wzrosła do piętnastu, a szkoła została przejęta przez Polskie Stowarzyszenie Katolickie (Polish Catholic Association), które występowało w charakterze organu prowadzącego reprezentowanego przez Panią Jadwigę Haughton (osobę oficjalnie odpowiedzialną za szkołę z ramienia stowarzyszenia) oraz Pana Stefana Kappena prezesa stowarzyszenia. W tym czasie, po odejściu Pani Alicji, w szkole nauczała Pani Anna Jungano oddelegowana przez Polską Macierz Szkolną, która w każdą sobotę dojeżdżała do Leigh on Sea (a później do Southend on Sea) z Londynu. Przez cały wspomniany okres czasu rolę skarbnika, odpowiedzialnego za finanse szkoły wypełniała Pani Małgorzata Monte. Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do polepszenia bazy lokalowej szkoły i po rozmowach z władzami Southend on Sea, szkoła uzyskała pomieszczenie w miejscowej szkole dla dorosłych (Southend Adult Community College). Rok 2005/2006 był niefortunny, ponieważ zabrakło nauczyciela, który mógłby prowadzić zajęcia w polskiej szkole, ubyło dzieci i formalnie zajęcia przestały się odbywać. Jednak dzięki zdecydowaniu Pani Jadwigi Haughton oraz pomocy polskiej społeczności (romskiej mniejszości etnicznej) udało się znaleźć następców, udało się również pozyskać środki finansowe na wznowienie działalności szkoły. Placówka raeaktywowała swoją działalność w roku szkolnym 2006/2007 rozpoczynając od dnia 1 stycznia 2007 roku, z wielkim rozmachem, ponieważ zaszczyciło nas swoją obecnością aż osiemdziesięcioro dzieci (głównie z nowej, ekonomicznej fali emigracyjnej spowodowanej otwarciem granic po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej) i pięciu nauczycieli. W roku szkolnym 2007/2008 dyrektorem szkoły (Headteacher) został Pan Dariusz Kosakowski uczący równocześnie języka polskiego i informatyki w najstarszej grupie, nauczycielką muzyki-śpiewu (Singing Teacher) została Pani Anna Rokita, która zrezygnowała z pracy po okresie roku i jej miejsce zajęła Pani Elżbieta Jarmuszkiewicz, nauczycielką języka polskiego (Polish Teacher) w grupie średniej została pani Jolanta Joynson, nauczycielką języka polskiego (Polish Teacher) w najmłodszej grupie została Pani Joanna Ozierska natomiast obowiązki nauczyciela tańca (Dancing Teacher) początkowo wypełniał Pan Dariusz Kosakowski a od półrocza przejęła je Pani Paulina Biesaga. Pani Jadwiga Haughton nadal pozostała Przewodniczącą (Chairman) Polskiej Sobotniej Szkoły z ramienia stowarzyszenia, jako organu prowadzącego, Pan Stefan Koppen wypełniał obowiązki Członka Rady Zarządzającej (Trustee), Pani Agnieszka Kozłowska przyjęła funkcję Skarbnika (Treasurer), Pani Iwona Dawson wypełniała obowiązki Urzędnika Ochrony Praw Dziecka (Child Protection Officer) natomiast obowiązki Sekretarza (Secretary) wypełniała Pani Barbara Solomons. Został wybrany Komitet Rodzicielski i jego przedstawiciele weszli w skład Rady Zarządzającej. Funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców (Parent Committee Chairman) powierzono Pani Magdalenie Szczęch a zastepcą została wybrana Pani Katarzyna Sedzik. Opracowaliśmy Statut Szkoły, Statut Komitetu Rodzicielskiego, Główne założenia działalności placówki oraz jej wizję i misję. Zwróciliśmy się również do Polskiej Macierzy Szkolnej o ponowne przyjęcie Polskiej Sobotniej Szkoły z Southend on Sea w poczet placówek objętych opieką Macierzy. Następny rok szkolny, 2008/2009 przyniósł kolejne zmiany, głównie w obsadzie kadry nauczycielskiej

Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

mastbackground0.jpg


Southend on Sea, Essex, United Kingdom of Great Britain miasto partnerskie - Sopot, Województwo Pomorskie, Polska

Southend-on-Sea (Southend - Południowy Kraniec) – miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia), leży w południowo-wschodniej Anglii, 65 km od centrum Londynu w hrabstwie Essex, nad estuarium Tamizy. Około 159.900 tys. mieszkańców. Miastem partnerskim Southendu jest Sopot. W skład Miasta Southend - Borough of Southend wchodzą dzielnice: Southend, Chalkwell, Eastwood, Leigh-on-Sea, Prittlewell, Shoeburyness, Southchurch, Thorpe Bay, Westcliff-on-Sea . Do Southend przylegają jeszcze inne miasta jak Rayleigh, Hadleigh, South enfleet, Thundersley, Daws Heath, miasta te należą jednak do innego obrębu administracyjnego (District) - Rochford, Castle Point

"Miasto jest dobrze znane z jego licznych atrakcji. Między innymi jest tutaj najdłuższe aktualnie molo na świecie, po którym jeździ kolejka elektryczna, do 1890 roku z silnikiem diesla. W październiku 2005 roku na końcu mola wybuchł ogień. Kolejną ważną atrakcją jest Wesołe Miasteczko "Wyspa Przygód" (Adventure Island), teatr m.in w budynku Cliffs Pavilion w Westcliffie, kino Odeon oraz liczne kasyna, kręgielnie, korty tenisowe, oraz bardzo duża liczba parków między innymi: Southchurch Park, Priory Park, Chalkwell Park, Woodgrange Park. Southend właśnie dzięki dużym ilością pubów, restauracji, hoteli tętni życiem przez całą noc. Southend jest niezwykłym miastem, które wieczorami zaczyna ożywać. Głównymi miejscami spotkań są bary m.in. Last Post a także dyskoteki (nightclub) tj. Talk (naprzeciwko Adventure Island), Bakers Bar (pub i dyskoteka). W ciepłe wieczorne dni przy morzu odbywają się prywatne pokazy tuningowanych samochodów. Southend posiada bardzo długą, kamienisto-piaskową plażę wzdłuż której są domki. Latem prowadzone są lekcje windsurfingu i innych sporów wodnych. Wzdłuż promenady, w stronę Westcliff on Sea, znajduje się wiele pubów oraz wiele miejsc gry, w których najmłodsi jak również starsi ludzie znajdą coś ciekawego. Dzięki korzystnemu położeniu, Southend zapewnia dostęp do wielu wielu atrakcji. W położonych opodal niego miastach jest choćby sztuczna ścianka wspinaczkowa". info. Wikipedia

"Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.

Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.

Partnerstwo z Southend zaowocowało również powierzeniem Sopotowi roli gospodarza III Polsko-Brytyjskiej Konferencji Miast Partnerskich. Tematem przewodnim konferencji, zorganizowanej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i Local Government International Bureau, była „Współpraca Polski i Wielkiej Brytanii w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej”.

W Southend on Sea co roku organizowane są wystawy prac tamtejszych artystów, na które zapraszani są sopoccy artyści wystawiający swoje prace i promujący nasze miasto. W roku ubiegłym podczas realizowania w Sopocie na wzór angielski projektu „Sopot, ulica Sztuki” swoje prace w Sopocie wystawiali artyści z Southend.

Współpraca z Southend opiera się także na wymianie doświadczeń w pisaniu projektów unijnych – zorganizowano staże urzędników odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej". info. Sopot
Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać do szkoły odwiedzając w sobotę Southend Adult Community College lub dzwoniąc pod numer telefonu organu prowadzącego (przy czym wizyta jest konieczna w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego i wniesienia opłaty). Koszty które ponoszą rodzice wynoszą GBP 10 w skali roku (z możliwością wpłaty w dwóch ratach po GBP 5 za każdy semestr) plus bieżąca opłata w wysokości GBP 1 za każdy dzień pobytu w szkole (standardowo GBP 1 na tydzień). Sumaryczne koszty, przy 100% frekwencji dziecka w szkole wynoszą 30 tygodni x GBP 1 plus opłata roczna GBP 10, co razem daje nam GBP 40 w skali roku. Dziecko należy zapisywać przed rozpoczęciem roku szkolnego, przy czym istnieje możliwość dołączenia do odpowiedniej grupy (kryteria wieku oraz posiadanych wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, muzyki oraz informatyki) już w trakcie trwania roku szkolnego.


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo ukończenia danej klasy na określonym poziomie (placówka jest młoda więc nie mieliśmy jeszcze osób, które faktycznie ukończyłyby szkołę)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia przedstawiciel Polish Catholic Association - Chairman Polish Saturday School Pani Jadwiga Haughton
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?


Czy przy szkole działa biblioteka?*
-


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*?