Data aktualizacji: 2009-06-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola Polska im Tadeusza Kosciuszki
- w języku lokalnym *Kosciuszko Polish School
Miejscowość *Melbourne
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*180 Montague Street

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Najblizszy Konsualt jest W Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 61 042 577 46 36Faks (z numerem kierunkowym kraju) nie ma

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dzierba@yahoo.com.au

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

nie ma

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zwiazek Polakow W Melbourne

Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *
Informacje o szkole http://www.pccv.org.au/schools/
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasza Szkola miesci sie w Sth Melbourne. Uczniowie dowozeni sa z pobliskich dzielnic takich jak Elwood,St Kilda, Brighton, Elsternwick, Moorabbin.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko mozna zapisac do szkoly podczas calego roku szkolnego. Nalezy wypelnic forme zapisu dzicka do szkoly, forme mozna otrzymac od Koordynatora szkoly. Oplata wynosi $140.00 za rok.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa poroczne i na koniec roku. (Swiadectwa sa redagowane przy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele sa zatrudniani przez Zwiazek Polakow w Melbourne. Podstawa zatrudnienia sa referencje, wyksztalcenie pedagogiczne, doswiadczenie w pracy z mlodzieza.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole dziala Komitet Rodzicielski w skladzie Przewodniczacy, Skarbnik i czterech czlonkow. Komitet Rodzicielski organizuje dofinansowanie szkoly, organizuje uroczystosci szkolne takie jak Dzien Matki, Dzien Nauczyciela, Dzien Ojca, zabawe z okazji Dnia Dziecka, swieta (Wiekanoc i Boze Narodzenie), konkursy dla dzieci z nagrodami, Dzien Sportu itp.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---