Data aktualizacji: 2008-10-22
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Średnia w Trokach
- w języku lokalnym *Trakų vidurinė mokykla
Miejscowość *Troki
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Birutės 44

 

 

Kod pocztowy*

LT-21117

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0037052855670Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0037052855670

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tvm.trk@delfi.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu trockiego

Rok powstania szkoły.*
1777
Krótka historia szkoły
.*
Poprzedniczką Trockiej Szkoły Średniej była szkoła parafialna, którą założono w 1777 roku. Szkolne mury opuściło 1400 absolwentów. Do 1986 roku szkołą kierowało 7 dyrektorów. Od 1973 r. dyrektorem Szkoły Średniej w Trokach był Aleksandras Riezanovas. W 1986 r. ster kierownictwa szkołą przejął Marian Kuzborski i kieruje nią obecnie. Został uchwalony nowy plan dydaktyczno-wychowawczy, mający na celu: 1) tworzenie koncepcji szkoły narodowej, zapoznanie się z kulturą innych narodowości; 2) modernizacja procesu kształcenia i nauczania w szkole. Szkoła bogata jest w piękne tradycje, z czego bardzo się szczycimy: organizowanie wieczorków – spotkań z absolwentami szkoły, święto złotej jesieni, wieczorki litewskie, święto polskiej pieśni, święto niepodległości Polski, wspólna Wigilia, Walentynki, święto wiosny, dzień mamy, spotkanie z przyszłymi pierwszoklasistami, a także dzień sportu i rekreacji.
Krótki opis szkoły *
W malowniczym miejscu, w odległości 27 km. od Wilna. Wśród jezior i lasów leży historyczne miasteczko – Troki, była stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Piękny zamek na wyspie – świadek panowania Wielkiego Księcia Witolda. Co roku zwiedza miasto dużo turystów z całego świata, w tym i z Polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
50 procent mieszkańców miasta Troki to Polacy.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zwracać się do sekretariatu pod adresem: Birutės 44 Trakai tel.0037052855670


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenia: ukończenia szkoły początkowej, ukończenia 1 części szkoły podstwowej, ukończenia szkoły podstawowej (10klas), świadectwo dojrzałości po szkole średniej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Działa Rada Szkoły.


Czy przy szkole działa biblioteka?*
-


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*?