Data aktualizacji: 2018-05-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej
- w języku lokalnym *Школа Польської Національної Меншини
Miejscowość *Stryj
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Niezależności,11

 

 

Kod pocztowy*

82400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380977002857Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapolska2014@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: aleksandra9954

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lesia Buhera

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Edward Oleksiak Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wydział Oświaty
Rada Miejska
ul. Szewczenki, 71
Stryj
obw. Lwowski
82400
Ukraina

Szkoła średnia №1, ul. Niezależności,11 Stryj obw.lwowski 82400
oraz
Centrum Metodyczne Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu obw.lwowski
Wydział Oświaty m. Stryj

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

18 października 2008 roku Szkoła Polska w Stryju obchodziła 10-ty jubileusz.
Było to podsumowanie przeszłości i planowanie pracy na przyszłość.
Obecnie Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej ( typ sobotniej ) działa przy ogólnokształcącej szkole I-IIIst. №1. Miejsce nauczania - dwie sale dydaktyczne, wyremontowane przez rodziców i wyposażone dzięki dofinansowaniu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Sądeckiego Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Stowarzyszenia "Nasza Gmina" w Radomyślu Wielkim, Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Zgromadzenia Sióstr Św.Józefa. Od roku 2014 nasza szkoła jest wspierana przez Fundację "Wolność i Demokracja" 
W b.r. szkolnym:
Liczba uczniów- 325 
 22 klasy.
Wiek uczniów 8- 17 lat.
Nauczyciele: Maria Szczucka, Edward Oleksiak, Julia Mul, Maria Musiał (ORPEG), Oksana Jaworska, Marta Mytnyk,  Lesia Buhera ( Dyrektor )

Przedmioty nauczania:
  • Język polski
  • Literatura
  • Historia Polski
  • Geografia
  • Muzyka
  • Kultura Polski
Główne kierunki działalności - edukacyjne.
Oprócz zajęć grono pedagogiczne organizowuje i prowadzi rozmaite uroczystości : "Witaj, szkoło!", " My tu jeszcze powrócimy..." - zakończenie roku szkołnego, " Ta kolęda od opłatka się zaczyna..." , "11 Listopada", "3 Maj"; konkursy recytatorskie, plastyczne; obozy językowe" Śladami naszych przodków", wyjazdy edukacyjno-poznawcze " Perełki Lwowa"..., gry terenowe.

Od roku 2010 Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej jest organizatorem Festiwalu Polskiej Piosenki Dziecięcej "Wesołe Nutki". Współorganizatorem Festiwalu od roku 2011- Stowarzyszenie "Nasza Gmina" w Radomyślu Wielkim. Festiwal łączy dzieci i młodzież polską z polskich placówek oświatowych w wieku 4-14 lat.
Czas leci szybko. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła obchodziła mały jubileusz - 15 urodziny. To, co było - już historia. To, co będzie - tajemnica. To, co jest - jest Darem. Dziękowaliśmy sobie nawzajem za nasze wspólne osiągnięcia, za to, co mamy, co posiadamy, kim jesteśmy i czym możemy dzielić się z innymi.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
" A wszystkiemu winne jest... to Wasze miasto, nad którym niebo było zawsze błękitne, drzewa najświetniej ukwiecone, a rzeka szumiąca. Łatwo było w tym mieście o rym..." - mówił Kornel Makuszyński.
Stryj - miasto o bogatej i ciekawej historii oraz zabytkach z minionej epoki. Położone jest nad przepływającą obok rzeką Stryj i od niej z pewnością przyjęło swą nazwę. Pierwsza wzmianka o Stryju pochodzi z 1396r.
Najstarszym zachowanym zabytkiem Stryja jest kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który powstał w 1425r.
Kościół w Stryju jest jednym z nielicznych kościołów, który nie został zamknięty po 1939r. i wierni mogli gromadzić sie w nim na modlitwię.
W 1996r. parafia obchodziła 600-lecie istnienia i przy tej okazji kościoł został podniesiony do rangi sanktuarium Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei.
26 czerwca 2001 roku we Lwowie Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił koronę Matki Bożej Stryjskiej. 9 września tegoż roku uroczystej koronacji dokonał J.E. Ks. Kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski.
Obecnie Stryj liczy 60 tys. mieszkańców.
Prężnie działa wspólnota polska m.Stryja. Gromadzimy się przy parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Maluchy uczęszczają do Centrum Dydaktyczno-Wychowawczego dla dzieci i sierot Zygmunta Gorazdowskiego, w którym pracują Siostry-Józefitki.
Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy Średniej szkole №1 przyjmuje dzieci do szkolnej rodziny. W roku 1999 założona I Stryjska Drużyna Harcerska " Górska rzeka", należąca do Harcerstwa Polskiego na Ukrainie.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18325
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Żeby zapisać dziecko do szkoły rodzice piszą podanie, wypełniają ankietę, dołaczają kopię metryki o urodzeniu oraz jedno zdjęcie 3X4.
Dokumenty przyjmujemy w ostatnią sobotę sierpnia.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dzieci zapisujemy w ostatnią sobotę sierpnia.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek roku szkolnego - 1 września, koniec- 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu szkoły wydajemy zaświadczenie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wydział Oświaty zatrudnia nauczycieli, którzy mają odpowiednie wykształcenie zawodowe, władają językiem polskim, poleceni przez grono pedagogiczne Szkoły Polskiej, przedstawicieli Rady Rodziców.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która pomaga nauczycielom w oranizacji i prowadzeniu uroczystości, wyjazdów edukacyjnych, pracach remontowych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---