Data aktualizacji: 2018-11-11




Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sekcja Polska w Liceum Montaigne/Paryz
- w języku lokalnym *Section Polonaise à Lycee Montaigne/Paris
Miejscowość *Paryz
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*17 Rue Auguste Comte

 

 

Kod pocztowy*

75006 Paris

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Paryzu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033 0665012144



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekcjapolska.montaigne@gmail.com , charlon.danuta@neuf.fr

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Charlon

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Charlon



 Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótka historia szkoły
.*

Sekcja Polska w Liceum Montaigne powstała w 2005 roku dzięki historycznemu związkowi tego liceum z nauczaniem języka polskiego jako obcego. Zaczęliśmy od naboru do dwóch najniższych klas: na poziomie gimnazjalnym (6ème we francuskim systemie) oraz do pierwszej klasy liceum (tzw. 2nde w tutejszym systemie). Jako iż liceum usytuowane jest w sercu Paryża oraz cieszy się dobra opinia, kandydatów mamy wielu, ale zasady naboru a dosyć rygorystyczne: najpierw administracja francuska sprawdza dokumenty ucznia (oceny, zachowanie, zainteresowania) a później wybrani w ten sposób kandydaci przechodzą test pisemny z j. polskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną z jednym z nauczycieli pracujących w Sekcji. Zdarza się, ze tylko połowie kandydatów udaje się szczęśliwie przejść przez oba poziomy selekcji. Stawiamy poprzeczkę dość wysoko, ponieważ nauka w Sekcji Polskiej wymaga od uczniów dużej dyscypliny i wiąże się z dodatkowymi obciążeniami ( poza "klasycznym" programem nauczania obowiązującym każdego francuskiego licealistę nasi uczniowie maja dodatkowych osiem godzin w języku ojczystym: 5 godzin literatury, 2 godziny historii i 1 godzinę geografii.) Przystępują tez do specyficznej matury, tzw. OIB (Option International du BAC) która polega na dołączeniu do standardowej francuskiej matury egzaminu z literatury polskiej i historii-geografii, zdawanych oczywiście w języku polskim. Ten typ matury jest niezmiernie ceniony we Francji i na świecie, tak więc lata trudów i wyrzeczeń zostają w ten sposób wynagrodzone.

System Sekcji Międzynarodowych jest specyficzny dla Francji, gdzie istnieje kilka Liceów Międzynarodowych proponujących nauczanie jedynie dla uczniów będących w Sekcjach i jedynie maturę OIB. Jest to doskonale rozwiązanie dla uczniów przybywających z inny krajów: mogą oni na bardzo wysokim poziomie kontynuować naukę języka ojczystego, zdawać z niego również maturę a jednocześnie odnaleźć się bezboleśnie w systemie francuskiej edukacji narodowej.

Liceum Montaigne jest liceum ogólnokształcącym, które otworzyło swe podwoje najpierw Sekcji Portugalskiej a kilka lat temu dla Sekcji Polskiej. Staliśmy się w ten sposób ambasadorami naszej ojczyzny w środowisku francuskim. Jest to ogromny obowiązek, z którego zdajemy sobie doskonale sprawę. Polska jest widziana jakby przez pryzmat uczniów oraz nauczycieli Sekcji. Staramy się więc organizować wystawy, kolokwia naukowe oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Walczymy ze stereotypowym postrzeganiem naszego kraju i widzimy już wyraźnie efekty tych działań.

W roku szkolnym 2007/2008 pierwsi maturzyści zdawali w naszej Sekcji egzamin dojrzałości. Urządziliśmy tradycyjna Studniówkę, która była pierwsza studniówką w historii Sekcji Polskich we Francji. Wszyscy nasi maturzyści szczęśliwie zdali egzamin dojrzałości, większość otrzymała dyplomy z wyróżnieniem i, co warto zaznaczyć, właśnie dzięki przedmiotom zdawanym po polsku. Kilkoro z nich studiuje obecnie na polskich uniwersytetach, reszta wybrała francuskie szkolnictwo wyższe.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z kilkoma projektami wyjazdów do Polski, prelekcji i wystaw. Nie ustajemy również w dokształcaniu grona pedagogicznego, które w listopadzie odbyło staż prowadzony przez instruktorów z CKE dotyczący przygotowywania i przeprowadzania egzaminów maturalnych.

W roku 2014 Sekcja wygrala konkurs na najlepszy projekt pedagogiczny dotyczacy Zaglady i II wojny swiatowej (projekt dotyczyl Janusza Korczaka) tzw Prix Corrin . http://www.paryz.msz.gov.pl/fr/actualites/premier_prix_national_pour_la_


Przykład Sekcji Polskich we Francji pokazuje, ze integracja nauczania języka polskiego w systemie edukacyjnym innych krajów przynosi ogromne korzyści uczniom i jednocześnie otwiera świat na Polskę.

Danuta Kozinska-Charlon, kierownik Sekcji Polskiej w Liceum Montaigne (Paryż)


Krótki opis szkoły *

Sekcja Polska korzysta z lokali Liceum Montaigne. Przydzielono nam kilka klas, które zagospodarowaliśmy "po polsku" ozdabiając gazetkami, plakatami itp. Mamy w bibliotece polskie czasopisma i książki, z których uczniowie korzystają w wolnych chwilach. Dzięki uprzejmości Konsulatowi RP w Paryżu wyposażyliśmy sale w telewizory i odtwarzacze DVD, mamy również zarodek filmoteki. Sekcja istnieje dopiero od trzech lat, przed nami jeszcze wiele pracy!


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W momencie powstania Sekcji Polskiej zawiązało się prawie natychmiast Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej w Montaigne. Jest to ogromna podpora dla nauczycieli pracujących w Sekcji, ponieważ mając świadomość wsparcia ze strony Rodziców możemy zdziałać więcej (prozaiczne przywożenie i instalowanie wystaw, pomoc w organizowaniu wieczornic, studniówek, dofinansowywanie wycieczek...)



Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18120
              - 2018/19123

Wiek uczniów *


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy skontaktować się z administracja Liceum ( Pani Champagne tel.01 44 41 83 21) do końca marca. Egzaminy wstępne są w połowie maja. Jest to szkoła publiczna, nieodpłatna


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy odbywaja sie od lutego do kwietnia

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia prowadzone sa zgodnie z kalendarzem francuskiego roku szkolnego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje francuskie dyplomy z opcja języka polskiego (tzw. OIB- Option Internationale du BAC). Nauka w gimnazjum konczy sie gzaminem BREVET w opcji polskiej. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów, w tym  sekcyjnych.



Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Wszyscye nauczyciele maja roczne umowy podpisywane z kierownikiem  Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza w Paryżu


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Przy Sekcji działa Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej, które jest oficjalnie zarejestrowane na Prefekturze , posiada specyficzny statut i wspomaga nauczycieli w organizowaniu finansowaniu różnych przedsięwzięć pedagogicznych (wyjazdy, kolokwia, wystawy itp.) Wspolpraca miedzy Rodzicami i nauczycielami Sekcji uklada sie doskonale.



Czy przy szkole działa biblioteka?*
Tak


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*? 
Tak