Data aktualizacji: 2018-11-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sekcja Polska w Liceum Montaigne/Paryz
- w języku lokalnym *Section Polonaise à Lycee Montaigne/Paris
Miejscowość *Paryz
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*17 Rue Auguste Comte

 

 

Kod pocztowy*

75006 Paris

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Paryzu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033 0665012144Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekcjapolska.montaigne@gmail.com , charlon.danuta@neuf.fr

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Charlon

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Charlon Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

Sekcja Polska korzysta z lokali Liceum Montaigne. Przydzielono nam kilka klas, które zagospodarowaliśmy "po polsku" ozdabiając gazetkami, plakatami itp. Mamy w bibliotece polskie czasopisma i książki, z których uczniowie korzystają w wolnych chwilach. Dzięki uprzejmości Konsulatowi RP w Paryżu wyposażyliśmy sale w telewizory i odtwarzacze DVD, mamy również zarodek filmoteki. Sekcja istnieje dopiero od trzech lat, przed nami jeszcze wiele pracy!


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W momencie powstania Sekcji Polskiej zawiązało się prawie natychmiast Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej w Montaigne. Jest to ogromna podpora dla nauczycieli pracujących w Sekcji, ponieważ mając świadomość wsparcia ze strony Rodziców możemy zdziałać więcej (prozaiczne przywożenie i instalowanie wystaw, pomoc w organizowaniu wieczornic, studniówek, dofinansowywanie wycieczek...)


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18120
              - 2018/19123

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy skontaktować się z administracja Liceum ( Pani Champagne tel.01 44 41 83 21) do końca marca. Egzaminy wstępne są w połowie maja. Jest to szkoła publiczna, nieodpłatna

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy odbywaja sie od lutego do kwietnia

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia prowadzone sa zgodnie z kalendarzem francuskiego roku szkolnego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje francuskie dyplomy z opcja języka polskiego (tzw. OIB- Option Internationale du BAC). Nauka w gimnazjum konczy sie gzaminem BREVET w opcji polskiej. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów, w tym  sekcyjnych.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Wszyscye nauczyciele maja roczne umowy podpisywane z kierownikiem  Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza w Paryżu


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Przy Sekcji działa Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej, które jest oficjalnie zarejestrowane na Prefekturze , posiada specyficzny statut i wspomaga nauczycieli w organizowaniu finansowaniu różnych przedsięwzięć pedagogicznych (wyjazdy, kolokwia, wystawy itp.) Wspolpraca miedzy Rodzicami i nauczycielami Sekcji uklada sie doskonale.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---