Data aktualizacji: 2018-03-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka sobotnio - niedzielna im. J. Jakubowskiej przy Polskim stowarzyszeniu k/o im. Juliana Lublińskiego
- w języku lokalnym *Суботня школа ім. Я. Якубовської при Польському культурно - освітньому Товаристві ім. Ю.Люблінського
Miejscowość *Nowogród Wołyński
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*plac Lesi Ukrainki 9/77

 

 

Kod pocztowy*

11700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Szkółka działa na terenie winnickiego okręgu konsularnego
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0633497155Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kresy_nv@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

wikusik155

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Szewczenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Stowarzyszenie kulturalno - oswiatowe im. Juliana Lublinskiego, m. Nowogród Wołyński, plac Lesi Ukrainki 7/86,obw.Żytomierski, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
1990
Krótki opis szkoły *

Obecnie zajęcia w szkole  odbywają się w sześciu grupach:

PONIEDZIAŁEK: 20.00 - 21.00 - GRUPA 6-F -  ŚREDNICH (dorośli);

WTOREK: 16.00 - 17.00 - GRUPA 1-A (dzieci);

ŚRODA: 20.00 - 21.00 GRUPA 5-E (młodzież);

CZWARTEK: 16.00- 17.00 GRUPA 2-B (dzieci);

PIĄTEK: 20.00 - 21.00 -GRUPA 6-F - ŚREDNICH (dorośli);

SOBOTA: 14.00- 15.00 - GRUPA 5-E (młodzież);

                  15.00 - 16.00 - GRUPA 3-C (młodzież,poziom podstawowy)

                  16.00- 17.00 - GRUPA 4-D (młodzież,poziom średni )

                    

W niedziele czasami odbywaja się spotkania młodzieżowe. Spacery, oglądanie polskich filmów. 

Przy szkółce odbywaja sie warsztaty chóralne dla najmłodszych.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
  1. Miasto Nowogród  Wołyński, dawniej Zwiahel, znajduje się w obwodzie Żytomierskim. Mieszka w nim około 50-ciu tysięcy ludności. Około 20%  z nich to Polacy.

    Miasto leży na brzegach rzeki Słucz i znane jest z tego, iż w nim urodziła się wybitna ukraińska poetka Lesia Ukrainka. Są dwa kościoły katolickie: parafia pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego” i pw. „Chrystusa Króla Wszechświata”. Mamy kilka organizacji polonijnych m.in. Polskie Stowarzyszenie imienia Juliana Lublińskiego, Stowarzyszenie Polskie „Polonia Zwiagielszczyzny”. Przy Stowarzyszeniu im. J. Lublińskiego działa szkółka sobotnio- niedzielna im. Jadwigi Jakubowskiej. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1886
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zajęcia są prowadzone dla wszystkich chętnych.  zaczynają się od  1 października i trwają do 1  czerwca. W lecie szkoła pracuje dla chętnych, lecz zajęcia odbywają się tylko w 2 grupach. Nauka w szkółce jest bezpłatna. Można zapisywać się w ciągu maja - października, do wyczerpania miejsc.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

maj - wrzesień (do wyczerpania limitu miejsc)

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się od pierwszego  weekendu  października i kończą się w pierwszy weekend czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu szkoły każdy może uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkółki.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Od 2016 roku - działa. Doradzają, angażuja się we wspólne projekty z dziećmi.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---