Data aktualizacji: 2008-10-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *lektorat języka polskiego na Uniwersytecie w Tallinie
- w języku lokalnym *poola keel, Tallinna Ülikool
Miejscowość *Tallin
Kraj *

Estonia

Ulica, nr domu*Narva mnt 25

 

 

Kod pocztowy*

10120

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 003726409332Faks (z numerem kierunkowym kraju) 003726409332

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): natalia.sindetskaja@tlu.ee

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

nata_sindi

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Instytut Słowiańskich Języków i Kultur, Uniwersytet w Tallinie

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *

Każdy student może wybrać kurs języka polskiego jako specjalizację dodatkową. Za zwyczaj zajęcia odbywają się po południu od poniedziałku do piątku.

Opracowane programy nauczania dla początkujących i zaawansowanych.

Kurs dla początkujących składa się z następujących przedmiotów:

1) podstawy języka polskiego

2) gramatyka języka polskiego

3) konwersacja

4) kultura Polski

Piewrsze dwa kursy odbywają się jesienią po 4 godziny akademickie tygodniowo każdy; dwa następne – wiosną po 4 godziny tygodniowo każdy.

Studentom, którzy chcą kontynuować naukę języka polskiego, proponuje się kurs dla zaawansowanych. Odbywa się na studiach magisterskich przez pierwszy rok jako kurs języka polskiego dla zaawansowanych po 2 godziny tygodniowo.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Uniwersytet w Tartu, wybory
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---