Data aktualizacji: 2012-06-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze NZ w Genewie
- w języku lokalnym *Ecole Polonaise - Point de Consultation aupres de la Mission Permanente de la Republique de Pologne aupres du Bureau de l'ONU a Geneve
Miejscowość *Genewa
Kraj *

Szwajcaria

Ulica, nr domu*L'Ancienne Route 15

 

 

Kod pocztowy*

CH-1218 Grand Saconnex

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Berno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +41 22 7109797Faks (z numerem kierunkowym kraju) +41 22 7109799

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poczta@szkolapolska.ch

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)
ul. Rolna 175D
02-729 Warszawa

Rok powstania szkoły.*
1986
Krótki opis szkoły *

W ramach systemu polskich szkół działających za granicą została założona w Genewie Szkoła Polska, która działa jako Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie. Szkoła finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje program nauczania ustalony przez „Zespół szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo przebywających za granicą” z siedzibą w Warszawie, który w listopadzie 2010 roku zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Program nauczania obejmuje polską szkołę podstawową, gimnazjum i liceum w następującym zestawie przedmiotów:
  • język polski
  • historia Polski
  • geografia Polski
  • wiedza o społeczeństwie
  • fakultatywnie religia
W roku szkolnym 2012/2013 klasa IV i V szkoły podstawowej, I i II gimnazjum oraz I i II liceum będą objęte następującym zestawem przedmiotów:
  • język polski
  • wiedza o Polsce
  • fakultatywnie religia


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Genewa jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem Szwajcarii. Położone jest w południowo-zachodniej części kraju, nad Jeziorem Genewskim i rzeką Rodan. Miasto jest stolicą francuskojęzycznego kantonu Genewa. Obszar miejski Genewy obejmuje również część Francji i liczy około 780 tysięcy mieszkańców. Od 1981 roku działa Stowarzyszenie Polskie w Genewie. Więcej na ten temat na stronie internetowej (www.polonia-genewa.ch).


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej po krótkiej rozmowie wstępnej, natomiast do klas starszych po okazaniu świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na końcu roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły w zakresie nauczanych przedmiotów. Świadectwo wydawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wykwalifikowani nauczyciele są zatrudniani na roczne kontrakty.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców działa dynamicznie w ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską. Jest organizatorem wielu spotkań integracyjnych, wycieczek, pikników szkolnych oraz finansuje dodatkowe potrzeby szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---