Data aktualizacji: 2008-12-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola Realna Dissen oraz Punkty nauczania w Melle i Belm
- w języku lokalnym *Realschule Dissen/Grundschule Melle/Grundschule Belm
Miejscowość *Dissen/Melle/Belm
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Lerchenstraße 8

 

 

Kod pocztowy*

49201 Dissen

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 541 70 74 49Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): regina-rudolf@gmx.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Nauka odbywa sie w publicznych szkolach niemieckich podlegajacych pod Urzad szkolny w Osnabrück (Landesschulbehörde)

Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Lekcje odbywaja sie w srody w Dissen, w poniedzialki w Melle, a we wtorki w Belm w godzinach popoludniowych. Uczniowie podzieleni sa na grupy w zaleznoasci od wieku i poziomu znajomosci jezyka polskiego. W klasach 5-10 zajecia odbywaja sie w ramach kolka zainteresowan (AG Polnisch).
Dominuje nauka jezyka polskiego z akcentami historii i geografii oraz nawiazaniem do tradycji polskich. We wspolpracy z polska organizacja "Patria" e.V. w Osnabrück przygotowywane sa rozne imprezy dla dzieci np. konkursy recytatorskie, zabawy karnawalowe, spotkania adwentowe lub z Mikolajem, wycieczki z okazji zakonczenia roku szkolnego itp.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dissen liczy ok. 10.000 mieszkancow. Melle to miasteczko ok. 30.000 tysieczne, a Belm-mala miejscowosc przy Osnabrück.
W miejscowosciach wokol Osnabrück mieszka spora grupa Polakow lub osob pochodzenia polskiego.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko mozna zglosic w kazdej chwili bezposrednio u nauczycielki. Tel 0541/ 70 74 49.
Zajecia sa bezplatne.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Ocena na swiadectwie niemieckim, a dla uczniow starszych poswiadczenie uczestnictwa w kolku zainteresowan.
Na zadanie rodzicow zaswiadczenie w jezyku polskim lub niemieckim.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Niemiecki Urzad szkolny w Osnabrück
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Pomoc w imprezach poza szkolnych np. wycieczki szkolne, zabawy karnawalowe, spotkania adwentowe, Mikolajki, wycieczki, Dzien dziecka, stoiska informacyjne o Polsce na festynie miejskim itp.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---