Data aktualizacji: 2018-10-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
- w języku lokalnym *Ecole Polonaise
Miejscowość *Paryż
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*15, rue Lamandé

 

 

Kod pocztowy*

75017

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Paryżu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 331 42 28 66 38Faks (z numerem kierunkowym kraju) + 331 42 28 63 82

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): paryz@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Konrad Leszczyński

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00- 918 Warszawa


Rok powstania szkoły.*
1842
Krótki opis szkoły *

W szkole jest 75 oddziałów, . W szkole uczy się blisko  1500 uczniów. Najbardziej liczne są klasy I – III szkoły podstawowej. Szkoła ma swoją siedzibę w dwóch miejscach , w XVII dzielnicy - siedziba główna szkoły oraz oddział przy Parafii św. Genowefy w XVI dzielnicy Paryża. 

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Paryż...Więcej o społeczności szkolnej można dowiedzieć się z wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców. Ankieta z opisem znajduje się na naszej stronie internetowej www.paryz.orpeg.p, 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/181520
              - 2018/191500

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja odbywa się co roku na przełomie kwietnia/maja. Informacje o rekrutacji, warunki zapisu są zamieszczane na stronie internetowej szkoły ze stosunkowym wyprzedzeniem www.paryz.orpeg.pl 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

na przełomie kwietnia/maja 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września do 22-23 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo szkolne szkoły uzupełniającej 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
przez kierownika Szkoły na podstawie umowy o pracę.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców działa bardzo prężnie- jest współorganizatorem życia Szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---