Data aktualizacji: 2010-12-29


Nazwa Szkoły  
- w języku polskim * Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
- w języku lokalnym * Ecole Polonaise
Miejscowość * Paryż
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu* 15, rue Lamandé

 

 

Kod pocztowy*

75017

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Paryżu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 331 42 28 66 38


Faks (z numerem kierunkowym kraju) + 331 42 28 63 82

Strona domowa szkoły *

e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ecolepolonaise@wanadoo.fr

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00- 918 Warszawa


Rok powstania szkoły.*
1842
Krótka historia szkoły
.*

Początki powstania Szkoły Polskiej w Paryżu sięgają połowy XIX wieku. Otwarcie pierwszej polskiej szkoły miało miejsce w 1842r. w podparyskiej miejscowości Chatillon sous Bagneux. Rok później placówka zostaje przeniesiona do Paryża, najpierw w okolice Panteonu, następnie do dzielnicy Batignolles. W 1870r. zakupiono posesję przy ul. Lamandé 13-15 gdzie zostaje przeniesiona szkoła. W 1947r. powstaje przy Lamandé Liceum Polskie, które działało do 1963r. W jego miejsce utworzono Szkolny Punkt Konsultacyjny, zaś w 1981r. przemianowano go na Szkołę Polską. Od wrzesnia 2010 r szkola zostala przemianowana na Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Paryzu.


Krótki opis szkoły *

W szkole są 62 oddziały, w tym 51 oddziałow w systemie stacjonarnym i 11 w systemie kształcenia na odległość. W szkole uczy się 1100 uczniów. Najbardziej liczne są klasy I – III szkoły podstawowej.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Paryż...

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2016/17 -
              - 2017/18 -

Wiek uczniów *

-


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

www.szkolaparyz.polemb.net


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
www.szkolaparyz.polemb.net świadectwo szkolne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
przez kierownika Szkoły na podstawie umowy o pracę.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców działa bardzo prężnie- jest współorganizatorem życia Szkoły.


Czy przy szkole działa biblioteka?*
-


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa:  Fotografia kwadratowa:
- - -


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*?