Data aktualizacji: 2008-11-04


Nazwa Szkoły  
- w języku polskim * Polska Szkola Nedzielna
- w języku lokalnym *
Miejscowość * Czerniowce
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu* Holowna 131

 

 

Kod pocztowy*

58001

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0-038-03722-45428


Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *

e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ushakov_av@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

dr.ushakov1

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Gimnazjum #3

Rok powstania szkoły.*
1993
Krótka historia szkoły
.*

Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2016/17 -
              - 2017/18 -

Wiek uczniów *

-


Jak można zapisać dziecko do szkoły?


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?


Czy przy szkole działa biblioteka?*
-


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa:  Fotografia kwadratowa:
- - -


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*?