Data aktualizacji: 2017-09-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska przy PMK w Karlsruhe
- w języku lokalnym *Bildungszentrum bei der PKM e. V.
Miejscowość *Karlsruhe
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Südendstr.39

 

 

Kod pocztowy*

76137 Karlsruhe

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 721 246 54Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 721 266 63

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@pmk-karlsruhe.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Marcin Kuta

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Chrześcijańskie Centrum krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe
Bildungszentrum bei der PKM e. V.
Südendstr. 39
76137 Karlsruhe


Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *

Głównymi celami działalności naszej placówki jest umożliwienie nauki języka polskiego oraz pielęgnowanie, odświeżanie i pogłębianie wiedzy o kraju ojczystym, jego kulturze, historii i obyczajach.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Na stronie internetowej znajduje się formularz zapisu, który należy wypełnić i przesłać do kancelarii Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i duże zainteresowanie, im wcześniej tym lepiej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu lub na początku lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo szkolne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie kierunkowe.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Rada rodziców spełnia funkcję wspomagającą.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---