Data aktualizacji: 2017-07-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu; filia w Heilbronn
- w języku lokalnym *Schule für die polnische Sprache bei der Polnischen Katholischen Gemeinde; Teilgemeinde Heilbronn
Miejscowość *Ludwigsburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Moldaustr.20

 

 

Kod pocztowy*

71638

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

München
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 497141893369Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): beugeniusz@onlinehome.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ksiądz Eugeniusz Bartnik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alexandra Lesniewski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Centrum Krzewienia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu

Moldaustr.20

71638 Ludwigsburg


Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *

Szkoła w Heilbronn jest szkołą przyparafialną.

Nauczycielki prowadzą lekcje języka polskiego z elementami historii i geografii.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych w każdy piątek.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Tel.:00497131204807

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---