Data aktualizacji: 2009-09-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola przy Parafi Sw Trojcy
- w języku lokalnym *Polish School
Miejscowość *Windsor, Ontario
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*1371 Langlois Av.

 

 

Kod pocztowy*

N8X 4L8

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 519-256-7115Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): chemel@sympatico.ca

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia sw. Trojcy

Polish Ursuline Sisters

1371 Langlois Av.

Windsor, Ontario

N8X 4L8

Canada


Rok powstania szkoły.*
1925
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Windsor to najbardziej wysuniete na poludnie kanadyjskie miasto, lezace w prowincji Ontario w rejonie Wielkich Jezior.

Jest usytuowane na lewym brzegu rzeki Detroit oraz nad jeziorem St. Clair i graniczy z amerykanskim miastem Detroit, Michigan.

Obecnie wielkosc imigracji polskiej grupy etnicznej wynosi 11 500 osob


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---