Data aktualizacji: 2014-12-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Mediolanie
- w języku lokalnym *Scuola Polacca presso Consolato Generale della Republica di Polonia in Milano - Filiale SPK in Milano
Miejscowość *Mediolan
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Monte Rosa 6,

 

 

Kod pocztowy*

20149

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Północne Włochy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0039/ 02/48018978, kom. szkoly: 0039/3336717350Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0039/ 02/48020345

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.milano@alice.it , mediolan@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ul . Rolna 175 , 02-729 Warszawa ( PL) , www.orpeg.pl Osrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą


Rok powstania szkoły.*
1979
Krótki opis szkoły *

Szkoła od roku szkolnego 2011/2012 pracuje w systemie stacjonarnym, z tygodniowym wymiarem godzin , zgodnie z organizacją roku szkolnego, zatwierdzaną przez Dyrekcję ORPEG w Warszawie. Uczniowie realizują uzupełniający plan nauczania z przedmiotów : język polski i wiedza o Polsce ( elementy historia Polski, geografia Polski i wiedzy o spoleczenstwie) , tak jak jest to przewidziane w rozporządzeniu MEN z dnia 31 lipca 2010 . Aktualnie nauczanie jest prowadzone na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum . Jednocześnie, uczniowie spełniają obowiazek szkolny w szkole włoskiej . Na koniec roku szkolnego , po spełnieniu wymogów formalnych, otrzymują świadectwo.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
  1. Szkoła mieści się w Mediolanie, jednym z największych miast północnych Włoch. To miasto silnie uprzemysłowione i znane też jako słynny ośrodek mody . W Mediolanie i w Regionie Lombardii żyje lokalna spoleczność polska. Liczba mieszakających tu Polaków zwiększyła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Liczna jest też grupa rodzin mieszanych polsko-włoskich, zainteresowanych podtrzymywaniem więzi z Polską i krzewieniem polskiej kultury i tradycji oraz pielęgnowania znajomości ojczystego języka , także wśród młodego pokolenia Polaków. Dzięki inicjtywie konkretnych osób dochodzi do nawiązywania ścisłej współpracy np. na poziomie miast

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja uczniów trwa do końca czerwca. Rodzice wypełniają formularz zapisu, spotykając się z kierownikem szkoły. Można też dokonać zapisu drogą on-line, przesyłając zapis na skrzynkę mailowa szkoły : szkola.milano@alice.it. Informacje o szkole polskiej w Mediolanie znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie i Związku Polaków w Mediolanie. Nauka jest nieodpłatna( wnoszone są opłaty na RR i ubezpieczenie).

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wystawia na koniec roku szkolnego świadectwo , które jest ważne łącznie ze swiadectwem lokalnej szkoły . Uczniowie kończący szkołę, na danym etapie edukacyjnym, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły .

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele są zatrudniani przez ORPEG w Warszawie na podstawie umowy o pracę na czas określony.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Wybierana jest Rada Rodziców. Jej rolą jest wspieranie dzialaności statutowej szkoły. Szkoła może liczyć na pomoc w organzacji dodatkowych spotkań , a mających na celu integrację całej spoleczności szkolnej . Organizowane są spotkania z okazji świąt , przedstawienia szkolne , konkursy, wspólne wyjścia do teatru, szkolne festyny. Pozwala to prezentować pracę szkoły lokalnemu środowisku.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---