Data aktualizacji: 2020-02-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Bath
- w języku lokalnym *John Paul II Polish Saturday School in Bath
Miejscowość *Bath
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Beechen Cliff School, Alexandra Park, Kipling Avenue,

 

 

Kod pocztowy*

BA24RN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7449 309894Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapolskabath@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

mgr Magdalena Kosin

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Kosin Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola Spoleczna

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Pragniemy aby nasze dzieci mówily, pisaly i czytaly poprawnie po polsku, oraz znaly historie , kulture i tradycje polskie.
Angazujemy
polskie dzieci w zycie szkolne i spoleczne, budowujac ich poczucie wartosci i pewnosci siebie.
Szkola pomaga nowo przybylym rodzicom w odnalezieniu sie w angielskim systemie edukacyjnym, ale szczególnie niesc wsparcie dla ich pociech,które wyrwane ze swojego polskiego otoczenia czuja sie czesto zagubione i osamotnione.
Staramy sie angazowac rodziców w dzialalnosc szkoly dzieki czemu wzrosnie ich poczucie przynaleznosci do spolecznosci lokalnej.
Poprzez organizowanie imprez szkolnych
pokazujemy naszym angielskim przyjaciolom i sasiadom bogata polska kulture i nasze tradycje.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Zajecia w naszej szkole prowadzone sa w uroczej turystycznej miejscowosci Bath.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19120
              - 2019/20118

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 9- 13

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po zakonczeniu roku uczniowie otrzymuja dyplomy oraz raporty przygotowane przez nauczycieli.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele dostaja kontrakt
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole dziala Zarzad Szkoly w sklad ktorego wchodza wybierani rodzice

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---