Data aktualizacji: 2009-03-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sekcja Polska w Liceum Międzynarodowym i Collège’u « Les Hauts Grillets » w Saint-Germain-en-Laye Francja
- w języku lokalnym *Section Polonaise Lycée International
Miejscowość *Saint-Germain-en-Laye
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*2 bis rue du Fer à Cheval

 

 

Kod pocztowy*

78 100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Paryżu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 tel. +33 (0)1 39 10 94 11Faks (z numerem kierunkowym kraju) +33 (0)1 39 10 94 04

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): beyrg@free.fr

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywajacych za Granica Solec 57 00 424 Warszawa

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *
Sekcja Polska korzysta z lokali Liceum Międzynarodowego i Collège’u « Les Hauts Grillets ». Przydzielono nam w każdej z tych szkół sale, których wyposażenie w sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne zawdzięczamy Konsulatowi RP w Paryżu, Stowarzyszeniu Rodziców Uczniów naszej Sekcji oraz Departamentowi Współpracy Międzynarodowej polskiego Ministerstwa Edukacji Narodoweji Fundacji Semper Polonia. Ponadto w CDI Liceum i Collège’u istnieją w tej chwili już dość pokaźne zbiory polskojęzyczne gromadzone przez nas od chwili utworzenia Sekcji.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Saint-Germain-en-Laye, dawna siedziba królów Francji jest położone w malowniczym zakątku wśród lasów nidaleko Paryża i Wersalu. Ze stolicą łączy je szybka kolejka podmiejska (RER), dzięki której można znalezć się w Paryżu w kilkanaście minut. W okolicy Saint Germain działa kilka stowarzyszeń polonijnych, wśród nich Polski Oddział Accueil International, Stowarzyszenie “Literka”, które prowadzi również działalniść edukacyjną organizując dla dzieci kursy języka polskiego oraz Stowarzyszenie Miast Bliźniaczych Saint-Germain-en-Laye – Konstancin.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nauka w sekcji jest nieodpłatna, warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych przez administrację szkoły dokumentów, wykazanie się znajomością języka polskiego w mowie i w piśmie (pomyślne zdanie testów) oraz motywacja do pracy i nauki wymagających od ucznia dużego wysiłku i determinacji.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu dojrzałości uczniowie otrzymują świadectwo maturalne w opcji międzynarodowej OIB - Option Internationale du BAC.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele rekrutowani sa na miejscu, umowy (kazdorazowo na czas okreslony!!!)podpisuje z nimi dyrektor ZS w Paryzu.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy Sekcji dziala oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie Rodzicow Uczniow Sekcji Polskiej. Posiada ono własny statut i wspomaga nauczycieli w organizowaniu i finansowaniu różnych przedsięwzięć dydaktycznych i kulturalnych (wyjazdy, kolokwia, wystawy, koncerty itp.).

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---