Data aktualizacji: 2018-11-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Polskiej Marynarki Wojennej w Plymouth
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Plymouth
Miejscowość *Plymouth
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Salisbury Road Primary School

 

 

Kod pocztowy*

PL4 8QZ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 07565638821Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gwozdz.malgorzata@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

malgorzata.gwozdz

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Gwozdz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Lukasz Mlodziniak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

The Society For The Promotion Of Anglo-Polish Culture In Plymouth

28 Sefton Avenue

Plymouth

PL4 8HBRok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Na dzień dzisiejszy do szkoły uczęszcza 223 dzieci w wieku od lat 4 do 17 roku życia.

Uczymy w 9 klasach: reception, klasa 1, klasa 1b, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa, klasa 7-8 oraz klasa GCSE.

Zajęcia prowadzone są w zakresie nauczania wczesnoszkolnego, języka polskiego, historii i geografii. Prowadzimy również grupę GCSE oraz grupę A-level w których uczniowie przygotowują się do egzaminów z języka polskiego.

W szkole na stałe zatrudnionych jest 14 nauczycieli. Posiadamy własną administracje oraz dobrze działającą Radę Rodziców.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Plymouth to malowniczo położone miasto w południowo-zachodniej Anglii. Liczy około 250 tysięcy mieszkańców, w tym z nieoficjalnych źródeł około 17 tysięcy Polaków.

Większość Polaków osiedla się tutaj na stałe. Miasto jest bezpieczne i bardzo przyjazne dla rodzin z dziećmi. Ludzie pracują w okolicznych dobrze prosperujących fabrykach a także w szpitalu i w szkołach.

W Plymouth znajduje się kilka polskich sklepów, polska restauracja i Polska Szkoła. Działa również parafia z polskim księdzem.

Wielu Polaków podejmuje własną działalność gospodarczą.

Wokół Plymouth znajduje się bardzo dużo przepięknych miejsc do zwiedzania i rekreacji.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18197
              - 2018/19223

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Kwestionariusz dostępny w szkole, droga mailowa oraz telefoniczna.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Oficjalne zapisy odbywają  się w dwie pierwsze soboty po Świętach Wielkanocnych.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę września a kończą w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne, certyfikaty ukończenia kursu A-level, zaświadczenia o odbytym wolontariacie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudnieni są na umowe o pracę. Rekrutację przeprowadza Dyrektor Szkoły.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W szkole działa Rada Rodziców. Pomaga w przygotowaniu i zatwierdzeniu rocznego budżetu, przygotwuje imprezy szkolne, dba o porzadek w szkole i organizuje dyżury rodziców. Dba również o sprawną komunikację pomiedzy szkoła i rodzicami.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---