Data aktualizacji: 2020-02-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Czesława Miłosza w Schaumburgu
- w języku lokalnym *Czeslaw Milosz Polish School
Miejscowość *Schaumburg
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1100 W. Schaumburg Rd.

 

 

Kod pocztowy*

Il 60194

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 224 392 2622Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): czmiloszschool@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Dunajewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Dunajewski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Czeslaw Milosz Polish School
Anna Dunajewski
1023 Angela Ct
Schaumburg, Il 60173 USA

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *
Polska Szkola im. Czeslawa Milosza miesci sie w budynku Schaumburg High School w Schaumburg, IL USA.
W szkole sa klasy od przedszkola do klasy maturalnej. Przedszkole jest juz dla dzieci w wieku 3-ech lat.
Sa tez prowadzone zajecia dodatkowe: kolko teatralne, kolko plastyczne, taneczne. Uczniowie uczestnicza w roznych konkursach szkolnych i miedzyszkolnych i zajmuja wysokie lokaty. Dzieci ucza sie nie tylko jezyka polskiego ale poznaja historie i geografie Polski. Sa tez prowadzone przez katechetow lekcje religii w jezyku polskim, ktore przygotowuja do sakramentow sw.:pierwszej komunii i bierzmowania. Szkola po roku dzialalnosci otrzymala akredytacje Illinois State Board Of Education, tzn. ze uczniowie konczacy Polska Szkole im. Czeslaw Milosza otrzymuja kredyty za jezyk polski na wyzszych uczelniach amerykanskich. W naszej szkole dorosli ucza sie jezyka polskiego i jezyka angielskiego. W roku szkolnym 2018/19 zajecia odbywaja sie w piatki po poludniu i w soboty rano.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Schaumburg jest to przedmiescie Chicago. Miesci sie w powiecie Cook w stanie Illinois w USA. W Schaumburgu , jak i w okolicy mieszka liczna Polonia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19540
              - 2019/20540

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynaja we wrzesniu a koncza w maju

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
swiadectwa ukonczenia i zaswiadczenia potrzebne do uzyskania kredytow z jezyka polskiego na uczelniach amerykanskich

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor na obowiazujacych w szkolnictwie zasadach. Nauczyciel musi posiadac wyzsze wyksztalcenie pedagogiczne. Dobrze, jak posiada doswiadczenie w nauczaniu.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
tak, pomocnicza

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---