Data aktualizacji: 2009-09-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Trójcy Świętej
- w języku lokalnym *Holy Trinity Polish Saturday School
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1118 N. Noble St.

 

 

Kod pocztowy*

Chicago, IL 60642

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +001 312 9299901Faks (z numerem kierunkowym kraju) +001 773 4895918

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): anettawesolowska@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Holy Trinity Mission
1118 N.Noble, IL 60642
Chicago, IL 60642


Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
Program edukacji obejmuje naukę języka polskiego, geografię i historię Polski oraz katechezę. Ze względu na to, że szkoła funkcjonuje w ramach Polskiej Misji Duszpasterskiej, dzieci i młodzież oraz ich wychowawcy uczestniczą w rekolekcjach, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu a świętowanie wszystkich uroczystości szkolnych i rocznicowych połączone jest z uczestnictwem we Mszy Św.
Dyrektorem szkoły jest proboszcz Polskiej Misji Duszpasterskiej a kierownikiem osoba świecka.
Struktura szkoły jest następująca: przedszkole (dzieci w wieku od 3. do 6. lat), szkoła podstawowa (klasy od I do VIII) oraz liceum (z klasami od I do III). Zajęcia odbywają się w soboty. Pierwsi absolwenci szkoły składali maturę w 1998 roku. Uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego z języka polskiego i geografii w klasie trzeciej licealnej. Język polski składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do ustnego egzaminu z geografii jest napisanie pracy monograficzno-genealogicznej.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---