Data aktualizacji: 2018-07-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Ignacego Paderewskiego
- w języku lokalnym *Ignacy Paderewski Polish School of the Polish Language
Miejscowość *Niles
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*8149 W Golf Rd

 

 

Kod pocztowy*

60714

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 17086981022Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@ignacypaderewski.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Christina Schneider

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parents & Teachers Association of Ignacy Paderewski School of the Polish Language

8149 W Golf Rd, Niles IL 60714 


Rok powstania szkoły.*
1976
Krótki opis szkoły *
Sobotnia szkoła języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej obejmujące naukę dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat), szkolnym (kl. 1 do 8) oraz 3 letnie liceum. Zajęcia odbywają się w budynku przy parafii św. Izaaka w Niles. Szkoła zarządzana jest przez rodziców. Nauczycielami są wykwalifikowani pedagodzy.  
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18362
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Internet, droga pocztowa, osobiście w biurze szkoły

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Soboty od 9am do 12:30pm

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa szkolne, dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Prezes i kierownik szkoły przeprowadzają interview po sprawdzeniu odpowiedniej dokumentacji (dyplomów)


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Tak.

Zabezpieczenie szkoły w pomoce edukacyjne (podręczniki, komputery).

Nawiązanie kontaktów z organizacjami działającymi w środowisku, zdobywanie funduszy (sponsorzy).

Organizowanie zabaw i imprez dla dzieci i rodziców (Mikołajki, zabawy przedszkolaków)

Opłacanie wynajmu budynku, ubezpieczenia, wynagrodzenia dla nauczycieli, stypendia dla maturzystów


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---