Data aktualizacji: 2009-04-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im.Trójcy Świętej
- w języku lokalnym *
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1118 N. Noble St.

 

 

Kod pocztowy*

60622

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1.312.929.9901Faks (z numerem kierunkowym kraju) +1.773.489.5918

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja):

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Misja Duszpasterska w Chicago - Kościół Świętej Trójcy

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
Nadrzędnym celem szkoły jest przekazywanie bogactwa języka i kultury polskiej młodszym pokoleniom polskich imigrantów. Odbywa się to poprzez tradycyjne zajęcia dydaktyczne, celebrowanie tradycji katolickich oraz zajęcia pozaszkolne, jak wyjścia do muzeów, występy teatralne, uczestnictwo w paradzie 3-majowej, itp. Nasza szkoła istnieje już siedemnasty rok. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 9:00 do 12:30 w budynku szkolnym przy parafii Trójcy Świętej w Chicago. Nauczane są: język polski, historia i geografia Polski oraz katecheza. Szkoła ma charakter organizacji parafialnej przy Polskiej Misji Duszpasterskiej, toteż dzieci i młodzież uczestniczą w rekolekcjach w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, a obchody uroczystości połączone są z uczestnictwem we Mszy św.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Chicago i okolice to największe skupisko Polaków poza Polską szacowane na blisko 1,5 mln.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywają się w kazdą sobotę w godzinach zajęć lekcyjnych w sali 210. Opłaty uwzgledniają naukę religii i wynoszą: za 1 ucznia: $330, za 2 uczniów: $570, za 3 i więcej: $810. Szczególowe informacje można uzyskać po adresem: http://szkolanatrojcowie.com/index.php/zapisy-na-nowy-rok-szkolny albo pod nr tel. 312.929.9901

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia nauki w danym roku szkolnym i świadectwo ukończenia szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kierownik odpowiedzialny za stronę dydaktyczną szkoły zatrudnia nauczycieli na każdy rok szkolny.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Komitet Rodzicielski z Zarządem na czele jest organem opiekuńczym szkoły, jest odpowiedzialny za stronę prawną, środki materialne i gospodarkę funduszami szkolnymi.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---