Data aktualizacji: 2019-01-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Organizacja Niekomercyjna „Dom Polski” w Czerniachowsku.
- w języku lokalnym *Некоммерческое Партнёрство "Дом польский" им. Ф. Шопена
Miejscowość *Czerniachowsk
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*3-j Gospitalny pereułok 6/13

 

 

Kod pocztowy*

238150 Czerniachowsk, Obwód Kaliningradzki

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +79211043736Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pldom.polonia@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Korol

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Korol Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 


Organizacja Niekomercyjna  “Dom Polski”  im. F. Chopina w Czerniachowsku.

238100, 3-j Gospitalny pereułok 6/13, Czerniachowsk, Obwód Kaliningradzki, Rosja


Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *

Zajęcia w szkółce „sobotnio-niedzielnej” odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej dla każdej z grup.   Grupy składają się przede wszystkim z członków polonijnych, którzy posiadają polskie pochodzenie. Szkółka liczy 78 uczniów, 6 grup, 3 nauczycielki, zajęcia odbywaja sie od poniedziałku do piątku.  Dzieci, młodzież uczą się jezyka polskiego po lekcjach, dorosli - wieczorem, po pracy. 

Inne edukacyjne  formy pracy z dziecmi:

-zajęcia kołka teatralno-literackiego "Wystrucz",

-zajęcia kolka historycznego "Polskie drogi",

-zajęcia zespołów tanecznego i wokalnego "Strumyk" (26 osób), "Kukuleczka" (17 osób),

-taneczny i wokalny zespol dorosłych "Krakowiak" (15 osob),

-działalność drużyny harcerskiej "Zarzewie" i gromady zuchów 'Orlęta".  


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Czerniachowsk (42 tyśęcy mieszkańców) jest drugim po wielkości miastem w Obwodzie Kaliningradzkim, jest połozony w centrum obwodu. Organizacja "Dom Polski"  obecnie liczy 261 członków, zreszone w "Domu Polskim" rodziny, którzy przybyły z Kazachstanu, Litwy, Uzbiekistanu, Mołdawii, Białorusi, Łotwy, mają polskie pochodzenie. Celem naszej działalności jest wspieranie i podtrzymywanie rozwoju szeroko rozumianej kultury polskiej. Jesdnym z najwazniejszych zadań naszej organizacji jest odrodzenie tożsamości narodowej i języka, tradycji i kultury polskiej a także promocja języka polskiego i polskiej kultury.
Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1878
              - 2018/1978

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zajęcia prowadzone sa bezplatnie. Warunkiem uczestnictwa w zajeciach jest rejestracja przy "Domu Polskim"-wypelnienie ankiety. Zapisy prowadzone sa przez caly rok.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy prowadzone sa przez caly rok.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

15 września.

15 czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują społecznie.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Tak,

pomoc dla nauczycieli w organizacji dzieci i młodziezy do udziału w imprezach polonijnych, konkursach, olimpiadach i t.d., wyjazdach edukacyjnych do Polski.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---