Data aktualizacji: 2018-10-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Galway imienia Wisławy Szymborskiej
- w języku lokalnym *Wislawa Szymborska Polish School in Galway
Miejscowość *Galway
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Walter Macken Road, Mevue, Galway, Ireland

 

 

Kod pocztowy*

00-000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (00353)0-86-785-74-99Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): spgalway@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Grochola

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Learn Polish Company Limited by Guarantee, Registered in Ireland, Reg. No 517109, c/o Walter Macken Road, Holy Trinity National School, Mervue, Galway, Irlandia

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
W szkole, co sobotę, w systemie stacjonarnym kształci się 430 uczniów pomiędzy 3- 17 rokiem życia, pracuje 32 wykwalifikowanych nauczycieli. Zajęcia odbywają się w Holy Trinity National School, Walter Macken Road, Mervue, Galway- to jest kompleks 4 budynków.  Od 2015 pracujemy również w drugiej lokalizacji:Knocknacarra Educate Together NS Brooklawn House, Galway West Business Park, Western Distributor Road, Galway w Irlandii. Na Mervue wszystkie klasy pracują w tych samych godzinach, od 10.00-13.45. Zajęcia na Knocknacarra zaczynają się pół godziny wcześniej w stosunku do Mevue i o pół godziny wcześniej się kończą. Od 9.15 do 13.15. W grupach najmłodszych 3, 4,5 i 6 latki prowadzone jest wychowanie przedszkolne, w klasach 1- 3 szkoły podstawowej nauczanie zintegrowane , w klasach 4-6 oraz 1-3 gimnazjum trzy godziny języka polskiego oraz wiedza o Polsce (historia i/lub geografia Polski). Szkoła jest utrzymywana głównie z opłat czesnego wnoszonego przez rodziców, otrzymujemy również dotacje z różych programów. W 2012 otworzyliśmy filię szkoły w miasteczku odległym od Galway o 30km - Tuam.Zajęcia w Tuam odbywają się w niedziele.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18400
              - 2018/19350

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy przyjmowane są  on line poprzez krótki formularz. http://www.spgalway.com/zapisy.html

Oprócz tego w każdą sobotę funkcjonowania szkoły w sekretariacie, pomiędzy godz. 12-14. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

W maju, na kolejny rok szkolny. 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się w drugą sobotę września , kończą w drugą sobotę czerwca .

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje własne świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli, na umowę o pracę, zatrudnia Learn Polish Company Limited by Guarantee.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole nie ma formalnej, wybieralnej, rady rodziców.  Jest duża grupa rodziców (ok. 50 osób) , która pomaga szkole w różnorodny sposób. Rodzice współorganizują imprezy, pieką i sprzedają ciasta, prowadzą stoiska podczas pikników, ustawiają sale, kupują prezenty na Mikołajki, biorą udział w pracach jury w konkursach szkolnych, pomagają również szkole przeróżnymi usługami ( drukowanie, bo pracują w profesjonalnej drukarni, naprawa komputerów, podarowanie ciast ( są właścicielami piekarni) . Rodzice malowali bibliotekę, pozyskiwali sponsorów, tłumaczyli dokumenty, pisali artykuły o szkole, organizowali zakup podręczników dla wszystkich uczniów, byli DJ-ami na imprezach szkolnych, Mikołajami dla najmłodszych, fotografami na imprezach szkolnych, wygrywali międzyszkolne konkursy ortograficzne .

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---