Data aktualizacji: 2009-06-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. ks. Bolesława Polaka w Rochdale
- w języku lokalnym *F. Boleslaw Polak's Polish Saturday School in Rochdale
Miejscowość *Rochdale
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*365 Manchester Road, Rochdale

 

 

Kod pocztowy*

OL11 4LX

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4407514910402, +4407864030713Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pss-rochdale@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej im. ks. Bolesława Polaka w Rochdale.

Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia w Rochdale ma wieloletnią, bogatą tradycję. Powstała w roku 1954, zaś jej założycielem był ks. Bolesław Polak - pierwszy duszpasterz polskiej parafii w Rochdale. Pierwszymi uczniami były dzieci z rodzin Polaków -imigrantów przybyłych po II wojnie światowej do Wielkiej Brytanii. Szkoła nie tylko uczyła języka ojczystego i historii, ale na przestrzeni swojego istnienia przygotowywała młodzież do występów artystycznych z okazji świąt narodowych, patriotycznych i religijnych. W historii Szkoły zapisał się pobyt gen. Władysława Andersa w 1962 roku.

Polska Szkoła Sobotnia im. ks. Bolesława Polaka działa przy Polskim Ośrodku Katolickim WESTFIELD i parafii w Rochdale, z którymi blisko współpracuje.

Od kilku lat do Szkoły uczęszczają dzieci z rodzin polskich imigrantów, przybyłych do Wielkiej Brytanii po wstąpieniu Polski do UE. W Szkole dzieci w wieku od 5 do 16 lat uczą się języka ojczystego, historii, geografii i religii. Poznają również tradycje i zwyczaje polskie.    

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polską tworzą Polacy, wywodzący się z tzw. powojennej emigracji i emigracji lat 70-tych i 80-tych, mieszkający w obrębie Lancashire od kilkudziesięciu lat, jak również młoda emigracja - Polacy, którzy zamieszkują Rochdale i okolice od kilku lat. Społeczność polska w tym rejonie liczy kilka tysięcy osób, skupiona jest ona przy Polskim Ośrodku Katolickim WESTFIELD i parafii w Rochdale. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---