Data aktualizacji: 2017-07-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Cardiff
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*174 Newport Road

 

 

Kod pocztowy*

CF24 1DL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +442920831902Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): admin@polskaszkolacardiff.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Saturday School
174 Newport Road
Cardiff
CF24 1DL
UK

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godziny 9.30 do 13. Uczniowie mają od 4 do 11 lat i podzieleni są na 4 grupy wiekowe, mają zajęcia z języka polskiego, kultury i religii.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska w Cardiff to oprócz najnowszej emigracji także starsi rodacy, przybyli tu w trakcie 2 wojny światowej lub tuż po niej i ich rodziny. Młodsi i starsi spotykają się w polskich sklepach, kosciele albo w Domu Polskim.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko zapisujemy wypełniając ankietę na stronie internetowej. Obecnie najmłodsza grupa 4-6 lat zakończyła zapisy na rok szkolny 2012-2013. Opłata 90 funtów na rok, płatne w 3 ratach.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia roku/klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele to wolontariusze, przyjmowani do szkoły po rozmowie z dyrektorem.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---