Data aktualizacji: 2009-06-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Misja Katolicka
- w języku lokalnym *
Miejscowość *Dortmund
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Rheinischestr 174

 

 

Kod pocztowy*

44147

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49231 9273954Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49231 9273954

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mariola-maier@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Chrzescijanskie Centrum Krzewienia Kultury,Tradycji i jezyka Polskiego w Niemczech

Rok powstania szkoły.*
0
Krótki opis szkoły *
Zajecia odbywaja sie przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie.Mamy do dyspozycji sale lekcyjna i biblioteke ktora znajduje sie obok klasy.Na zajeciach wykorzystywane sa pomoce dydaktyczne ktorymi dysponujemy(ksiazki.plansze.mapy.albumy).Oprocz zajec organizowane sa w Misji uroczystosci np. z okazji Dnia Matki,Dnia Dziecka,Jaselka.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Informacja jest na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie.Jest podawana rowniez na Mszach sw.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy swiadectwo ukonczenia roku szkolnego potwierdzone pieczatka Polskiej Misji Katolickiej.podpisem Ks.pralata R.Mroziuka i podpisem nauczycielki prowadzacej zajecia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycielka jest zatrudniona przez Polska Misje Katolicka w Dortmundzie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---