Data aktualizacji: 2018-09-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnia w Mansfield im. Lotników Polskich
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Mansfield
Miejscowość *Mansfield, Nottinghamshire
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*The Park, Mansfield

 

 

Kod pocztowy*

NG18 2AT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447962802386Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): owdziej@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Rafał Owdziej

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Rafał Owdziej Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola Sobotnia w Mansfield im. Lotników Polskich, The Park, Mansfield, Nottinghamshire NG18 2AT Wielka Brytania

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi edukacje dzieci od lat 3. Prowadzi nauczanie początkowe,  język polski, historia, geografia oraz religia/ etyka.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18310
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nalezy zglosic sie do sekretariatu szkoly i wypelnic formularz zgloszeniowy. Wszelkie informacje o zapisach mozna znalezc na stronie fb szkoly.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Od 29 kwietnia do 24 czerwca 2018.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - lipiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukonczenia roku szkolnego z ocenami. Mlodsze grupy - ocena opisowa; Starsze grupy - oceny z przedmiotow, plus ocena za zachowanie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---