Data aktualizacji: 2020-07-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola w Sydney
- w języku lokalnym *The Polish School of Sydney
Miejscowość *Sydney
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*PO BOX 810 Maroubra

 

 

Kod pocztowy*

2035 NSW, Australia

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61 414313478Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): school@polishschool.org.au

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alicja Batorowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola jest organizacja samodzielna i niezalezna od zadnych organizacji polonijnych
adres:
The Polish School of Sydney
Po BOX 810
Maroubra NSW 2035
Australia

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
Jesteśmy niezależną sobotnią szkołą języka polskiego i kultury polskiej, która staje naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym XXI wieku oraz zmianom cywilizacyjnym zachodzącym w kraju ojczystym. Jesteśmy szkołą, dla której jakość nauczania jest sprawą pierwszoplanową; realizujemy to poprzez nowoczesne programy oraz sprawność organizacyjną. Jesteśmy zarejestrowani i podlegamy Departamentowi Edukacji Nowej Południowej Walii. Szkoła nasza znajduje się w Randwick. Społeczność szkolna na Randwick (w budynku Randwick Boys' High School) składa się ze szkoły podstawowej, klas szkoły średniej, klas dla dorosłych jak rownież przedszkola i playgrupy. Jest ta społeczność jedną z największych w całej Nowej Południowej Walii. Razem jest nas około 155 uczniów i uczennic uczących się języka polskiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasze rodziny to wiekszość małżenstw mieszanych lub Polacy w drugim pokoleniu.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19150
              - 2019/20155

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę każdego australijskiego roku szkolnego (luty). Kończą się w przed ostatnią sobotę australijskiego roku szkolnego (grudzień). Kurs dla dorosłych zaczyna sie w każdą pierwszą sobotę termu australijskiego roku szkolnego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wystawia własne świadectwa.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Szkoła jest administrowana przez grono rodziców pracujacych jako woluntariusze.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---